Siirry sisältöön

Keväällä toteutetun Parolan kehittämistutkimuksen antia

Hattulan kunta toteutti keväällä 2016 yhteistyössä Innolink 20160912_095229_hdr_resized
Researchin kanssa Parolan kehittämistutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää kuntalaisten mielipiteitä ja mielikuvia Parolan alueen palveluiden ja asumisen kehittämisestä. Kohderyhmän muodostivat ensisijaisesti Hattulan kunnan 55–59 -vuotiaat asukkaat, toissijaisesti myös 50–54 -vuotiaat sekä 60-64 -vuotiaat.

Tutkimuksen keskeisenä antina Parolaa pidetään rauhallisena ja viihtyisänä asuinpaikkana, josta löytyy toimivat peruspalvelut. Palveluita toivottiin lisääkin, mutta sijainti Hämeenlinnan ja Tiiriön palvelukeskittymän lähellä kompensoi tilannetta varsin hyvin. Hattula nähtiinkin hyvänä asuinpaikkana, sillä yhteydet eri puolille Suomea ovat hyvät, monipuoliset palvelut löytyvät läheltä ja silti paikkakunta tarjoaa mahdollisuudet rauhalliseen ja turvalliseen asumiseen.

Suurin osa vastanneista toivoi Hattulan säilyvän 20151005_122250jatkossakin väljänä ja maaseutumaisena keskuksena kehittämisestä huolimatta. Rakennusten väliin toivottiin muun muassa viheralueita tai rakennettua ympäristöä, kuten katuja, ylikulkusiltoja, leikkipuistoja, koirapuistoja, toreja. Merkille pantavaa oli, että uusia viheralueita toivoi peräti 82% vastaajista, kun taas elävää katutilaa 43% ja esimerkiksi lisää kauppoja ensisijaisesti vain 12% vastaajista. Viheralueet nousivat kaiken kaikkiaan selvästi tärkeimpänä ja arvostetuimpana kehittämiskohteena
tutkimuksessa esille.

Muualla kuin Parolassa nykyisin asuvista 52% totesi Hattulan kirkko (comic)
voivansa mahdollisesti muuttaa Parolaan tulevaisuudessa. Näin vastanneista ylivoimaisesti kiinnostavimpana asuntotyyppinä pidettiin rivitaloa (44%). Kerros- ja omakotitalot herättivät yhtä paljon kiinnostusta (28%). Yli puolet piti 60–99 neliön
kolmiota mieluisimpana vaihtoehtona.

Palvelut, joita vastaajien mukaan tulisi ehdottomasti löytyä Parolasta olivat paikalliset terveyspalvelut  ja ostopalvelut liikkeissä. Lisäksi mainittiin muun  muassa rautakauppa ja uimahalli. Kotiin vietävät palvelut eivät 20151124_092533kansallisesti vallitsevasta nousutrendistä huolimatta vielä nousseet vahvasti esille tässä tutkimuksessa, vaikka niitäkin laaja joukko piti tarpeellisina.

Kyselyyn vastanneet haluaisivat pitää Parolassa asumisen, palvelut ja kaupallisen toiminnan erillään toisistaan. Huomionarvoista lisäksi oli, että palvelujen saatavuutta ”heti kulman takaa” ei pidetty ensisijaisena,
vaan lähes 58% piti 1-2km etäisyyttä riittävänä. Alle puolen
kilometrin etäisyyttä toivoi vain noin 12% vastaajista.

”Olemme halunneet selvittää tietyn ikäryhmän todellisia asumisen prioriteetteja myös tulevaisuuden rakennushankkeita varten. Tiedolla ja tuloksilla on todellista vaikutusta kehittämisnäkymiin, joilla Kanta-Hämeen yhteistä kasvua voidaan tukea”, korostaa Hattulan kunnanjohtaja Lauri Inna.

 

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram