Siirry sisältöön

Jyrätien jätevesivuodon vaikutukset hiipuvat

Hämeenlinnan Jyrätien tuntumassa 22.1.2018 tapahtuneen n. 650 m3:n jätevesivuodon vaikutukset hiipuvat Myllyojassa ja Lehijärvessä. Uusimmassa näytteenotossa 13.2.2018 indikaattoribakteeripitoisuudet Myllyojassa ja Lehijärvessä olivat selkeästi laskeneet aiempaan verrattuna. Välittömästi Jyrätien pumppaamon alapuolella näytepisteissä AP1 ja AP2 veden hygieeninen laatu on samaa tasoa kuin sen yläpuolella. Näytepisteellä AP4 veden hygieeninen laatu heikkenee, mutta paranee uudelleen hieman ojan alajuoksulla samalla kun virtaama lisääntyy moninkertaiseksi (arviot 13.2.2018 Jyrätien alapuoli AP1 60 l/s; Myllyoja, Ilveskalliontie AP6 250 l/s).

Lehijärvessä, ojan edustalla (AP8) on nähtävissä vielä ojaveden mukanaan tuoman hygieenisen kuormituksen vaikutuksia, ja veden hygieeninen laatu on samaa tasoa kuin ojavedessä. Edellisiin näytteisiin (31.1.2018) verrattuna hygieeninen laatu on kuitenkin selvästi parantunut. Vesi on silminnähden ruskeampaa kuin Lehijärven pääsyvänteen päällysvesi. Lehijärven pääsyvänteen päällysvedessä (AP9=Lehijärvi 2) veden hygieeninen laatu oli moitteeton.

Tulosten perusteella veden hygieeninen laatu oli heikoin Myllyojassa Hirsimäentien rummussa (E. coli noin puolet uimaveden raja-arvosta 1000 mpy/100 ml), ja seuraavaksi korkein bakteeripitoisuus löytyi Ilveskalliontien kohdalta.  Lehijärven ojan suusta E. coli -pitoisuudeksi saatiin kymmenesosa raja-arvosta. Saadut tulokset kertovat, että Jyrätien jätevesivuodon aiheuttamat bakteeripitoisuudet ovat laskeneet voimakkaasti sekä Myllyojassa että Lehijärvessä.

Jätevedessä on valtava määrä mikrobeja, bakteereja, alkueläimiä ja viruksia. E. coli –bakteerien määrä toimii indikaattorina jäteveden sekoittumisesta pinta- tai pohjaveteen. Infektiivisyys vaihtelee ja haitat ihmisellä riippuvat myös ihmisen puolustus- ja vastustuskykymekanismeista. Riskiryhmiä ovat lapset ja vanhukset, joiden vastustuskyky voi olla alentunut ja jotka sietävät vähemmän mikrobihyökkäyksiä.

Hämeenlinnan viranomaispalvelut ohjeistaa edelleen huomioimaan jätevesivaikutukset Myllyojassa. Lehijärvessä uiminen on mahdollista, sillä pitoisuudet ovat selvästi alle uimavesille annettujen raja-arvojen (1000 pmy/100 ml). Lehijärven vettä voi käyttää normaalisti esim. sauna- ja kylpyvetenä. Kylpytynnyrin käytössä tulee huomioida tynnyrin normaali puhtaanapito. Tynnyrin vesi on vaihdettava, tynnyri on pestävä ja kuivattava riittävän usein. Normaalistikaan pintavesiä ei tule juoda.

Jätevesivuodon seurantaa Myllyojalla ja Lehijärvellä kuitenkin jatketaan viikolla 9.

 

Heli Jutila                                                               Päivi Lindén

Ympäristöasiantuntija                                      Terveystarkastaja

03-621 3761                                                          03-621 3771

Viim. päivitetty 16.2.2018

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram