Siirry sisältöön

Jyrätien jätevesivuoto näkyy Lehijärvellä

Jyrätien vuodosta on saatu uutta tietoa 31.1.2018 toteutetun näytteenoton pohjalta. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen tekemät tulokset osoittavat, että jätevedestä kertovien bakteereiden määrät pumppaamon alapuolella, Myllyojassa, ovat vähentyneet voimakkaasti ensimmäisestä näytteenotosta, eikä niiden taso eroa juurikaan yläpuolisen näytepisteen tasosta. Tulosten perusteella pumppaamovuoto näkyy nyt selvästi Lehijärvessä saakka.

 

Jätevedessä on valtava määrä mikrobeja, bakteereja, alkueläimiä ja viruksia. Näiden infektiivisyys vaihtelee ja haitat ihmisellä riippuvat myös ihmisen puolustus- ja vastustuskykymekanismeista. E. coli –pitoisuus toimii indikaattorina jätevesivaikutuksesta. Lapset ja vanhukset, joiden vastustuskyky voi olla alentunut, sietävät vähemmän mikrobihyökkäyksiä.

 

Tulosten perusteella veden hygieeninen laatu oli heikoin Lehijärven näytepisteessä. Saadut tulokset kertovat, että Myllyojan ja Lehijärven vesi on saastunut jätevedellä. Suolistoperäisiä bakteereita on eniten Lehijärvessä, mistä otetussa näytteessä uimavedelle asetetut bakteeripitoisuudet kuitenkin alittuivat. Bakteeripitoisuudet viittaavat jätevesivaikutukseen, ja vedessä voi olla muita kuin tutkittuja suolistoperäisiä taudinaiheuttajamikrobeja. Hämeenlinnan viranomaispalvelut ohjeistaa toistaiseksi välttämään uimista vuodon vaikutusalueella tai ainakin käymään suihkussa uinnin jälkeen.  Seurannan tuloksista tiedotetaan myöhemmin ja silloin arvioidaan uudelleen tarvetta rajoittaa uimista. Vettä ei tule myöskään juoda.

 

Lähellä Myllyojaa olevien kiinteistöjen omistajien on hyvä selvittää, onko Myllyojan veden mahdollista päästä talousvesikaivoon. Suurin riski kaivoveden saastumiseen on lähellä Myllyojaa sijaitsevilla kaivoilla. Suurin osa Myllyojan varrella olevista kiinteistöistä on liitetty vesijohtoverkostoon. Jätevesivuodolla ei ole ollut vaikutusta verkostoveden mikrobiologiseen laatuun.

 

Kalojen aktiivisuus talviaikaan on varsin vähäistä. Ne kuitenkin tyypillisesti välttävät huonolaatuista ja vähähappista vettä, mitä jätevesi on. Kuolleet kalat ohjeistetaan toimittamaan Eviraan sen nettisivuilta löytyvien ohjeiden mukaan kuolinsyyn selvittämiseksi. Saaliiksi elävänä saatujen kalojen käyttö on edelleen mahdollista, kunhan valmistus tapahtuu asianmukaisesti paistamalla tai keittämällä. Lehijärvestä, läheltä Myllyojaa pyydettyjen kalojen käsittelyssä tulee noudattaa hygieenisiä toimintatapoja, jotta kalojen pinnalla mahdollisesti olevat mikrobit eivät leviä pinnoille tai muihin elintarvikkeisiin.

 

Maanantaina 22.1.2018 Jyrätien pumppaamolla tapahtui n. 650 m3:n jätevesivuoto, jonka torjunta käynnistettiin vuodon tultua havaittua keskiviikkona 24.1.2018. Hämeenlinnan seudun Vesi Oy tilasi viranomaisten ohjeiden mukaan näytteenoton Myllyojan pisteille, ja näytteenottoa sekä näytepisteitä täydennettiin 31.1.2018 (2 lisäpistettä Myllyojan alajuoksulle ja yksi Lehijärveen Myllyojan edustalle). Liitteenä on kartta, josta ilmenevät näytepisteet.

 

 

Heli Jutila                                                               Päivi Lindén

Ympäristöasiantuntija                                      Terveystarkastaja

03-621 3761                                                          03-621 3771
 

Liitteet 1. Näytepisteet (2 karttaa).

Näytepisteet

Lisänäytepisteet

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram