Siirry sisältöön

Tutkimus: Hattula on turvallinen, vireä ja perheystävällinen kunta hyvällä paikalla

Hattulan kunta toteutti keväällä 2018 yhdessä Innolinkin kanssa muuttajatutkimuksen, jossa selvitettiin 100 tulomuuttajan ja 100 lähtömuuttajan mielipiteitä ja mielikuvia Hattulan kunnasta. Tutkimus jatkaa tuttua linjaa: Hattula on selvittänyt muuttajien mielipiteitä aiemmin vuosina 2014, 2011 ja 2008. Hattula sai niin tulo- kuin lähtömuuttajiltakin yleisarvosanaksi 5,5/7 ja peräti 81% lähtömuuttajista piti paluumuuttoa mahdollisena tulevaisuudessa. Palvelutyytyväisyys on selvästi kehittynyt edellisestä tutkimuksesta.

Juteinikeskus (ilmakuva 5/2018)

Suurin osa (58%) vastanneista tulomuuttajista saapui Hämeenlinnasta. Sen sijaan lähtömuuttajista 39% siirtyi Hämeenlinnaan. Hämeenlinnasta näytettäneen siis muuttavan enemmän Hattulaan kuin päinvastoin. Seuraavaksi eniten Hattulaan muutettiin Tampereelta ja Espoosta. Lähtijöiden liikenne suuntautui Hämeenlinnan jälkeen toiseksi eniten Tampereelle.

Tulomuuttajista kolmannes oli nuoria aikuisia (25-34 vuotta). Niin ikään lähtijöistä suurin ikäryhmä nappasi noin kolmanneksen. Iältään ryhmään sijoittuivat alle 25 vuotiaat. Tulos oli odotettu, sillä esimerkiksi suurin osa opiskelijoista lukeutuu tähän ikäryhmään.

Tulomuuttajien keskeisimmät mielikuvat Hattulasta ennen muuttoa olivat varsin positiivisia ja pääosin perinteisiä: ”tuttu paikka”, ”turvallinen” ja ”positiivinen”, ”hyvä”, ”lähellä Hämeenlinnaa”. Tärkeimmät syyt muuttaa Hattulaan olivat hyvät palvelut, sijainti ja rauhallisuus. Seuraavina mainittiin esimerkiksi liikenneyhteydet, luonto sekä ilmapiiri. Tutkimuksen perusteella tulomuuttajien mielikuvat pitivät hyvin paikkansa, sillä Hattulan vetovoimatekijöiksi lueteltiin paljon samoja asioita; turvallisuus, rauhallisuus, perheystävällisyys, sijainti, vireys sekä elämisen kustannukset. Lisäksi neljäsosalla mielipide Hattulasta jopa parani muuton myötä. Ainoastaan prosentilla se heikkeni.

Tulomuuttajista yli puolet (54%) asettui omakotitaloon ja reilu neljännes (28%) rivi-/paritaloon. Kerrostaloasumiselle ja pientaloille löytyi selvästi kysyntää, mutta suurimmat toiveet ja tarpeet kohdistuivat omakotitaloihin. Omistusasunto oli kolmella neljästä.

Pois muuttaneiden osalta keskeinen johtopäätös oli, että tärkein syy lähteä oli usein henkilökohtainen; esimerkiksi ihmissuhteisiin, opiskeluun tai työelämään liittyvä. Hattulasta jäi lähtijöille pääosin positiivisia muistoja ja jopa kaipuuta.

Viime vuonna Hattulassa legoiltiin sankoin joukoin.

Kuiluanalyysissä selvitettiin tulo- ja lähtömuuttajien odotuksia Hattulan palveluista ja siitä, miten odotuksiin kyettiin vastaamaan. Tässäkin suhteessa tulokset olivat varsin myönteisiä: odotuksiin pystyttiin vastaamaan hyvin, parhaiten päivähoito- ja rakennuslupapalveluissa. Hieman odotuksista jäivät kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (odotusarvo 7-portaisella asteikolla 5 ja saatu arvosana 4,7) sekä sosiaalipalvelut (5/4,8).

Tutkimuksen lopussa selvitettiin, mikä niin tulo- kuin lähtömuuttajienkin mielestä on parasta hattulalaisuudessa. TOP 3 koostui luonnosta, rauhallisuudesta ja ihmisistä. Lisäksi tärkeitä olivat tutusti esimeriksi laadukkaat palvelut ja sijainti. Samoja asioita lähtömuuttajat jäivät usein myös kaipaamaan. Kysyttäessä, mistä palveluista pitäisi tulevaisuudessa erityisesti huolehtia, annettiin vastauksiksi muun muassa terveys-, vanhus- ja kunnossapitopalvelut sekä harrastusmahdollisuudet.

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram