Siirry sisältöön

Avotulen tekokielto Kanta-Hämeessä

Perustelut

Ilmatieteen laitoksen tuottama metsäpaloindeksi on kohonnut lähes koko maassa arvoon 5,6 - 6,0. Indeksin maksimiarvo on 6,0. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että metsät ovat niin kuivia, että suurpalon mahdollisuuden todennäköisyys on erittäin suuri. Pelastuslain (379/2011) 6 §:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi.

Avotulella tarkoitetaan pelastuslaissa nuotion lisäksi muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin kautta. Säännöksen tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota maapohjasta eristettyjä grillejä, tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.

Kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa tarkoitetuksi kielletyksi avotulen teoksi tulipalovaaran ollessa ilmeinen.

Tiedote toiminnanharjoittajille

Kanta-Hämeen pelastuslaitos muistuttaa lisäksi pelastuslain 14 §:n mukaisesta velvoitteesta, jonka mukaan toiminnanharjoittajien on osaltaan ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä. Tämä koskee pelastuslain 14 §:n 2 momentin mukaan myös muualla kuin rakennuksessa harjoitettavaa toimintaa kuten metsässä tehtävää metsätyötä (esim. laikutus), josta saattaa aiheutua kipinöintiä. Jos tällaista metsätyötä tehdään, on toiminnanharjoittajan omin toimenpitein huolehdittava siitä, että kipinöinti ei aiheuta metsäpalon vaaraa.

Päätös

Kanta-Hämeen pelastuslaitos kieltää pelastuslain 6 §:n nojalla kaiken avotulen teon, mukaan lukien kulotukset Kanta-Hämeen maakunnan alueella alkaen 30.5.2018 klo 12:00. Kielto on voimassa, kunnes ilmatieteenlaitoksen ilmoittama metsäpaloindeksi laskee alle arvon 5,6. Kiellon purkamisesta Kanta-Hämeen pelastuslaitos ilmoittaa erikseen.

 

lisätietoja: päivystävä päällikkö Petri Talikka, puh. 03 621 2453

 

 

Tiedote julkaistu 30.5. Edelleen päivitetty.

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram