Siirry sisältöön

Kunnanjohtaja Koivisto: talouden haasteita Hattulassa

Vuosi 2019 on käynnistynyt kunnassa talouden tasapainottamisen haasteiden merkeissä. Hattulassa laadittiin edellinen tasapainottamisohjelma vuonna 2013 ja sen avulla saatiin talouden negatiivinen kehitys kääntymään hyvään suuntaan.

Vuosien saatossa kunnan menot ovat monista tekijöistä johtuen kasvaneet ja samaan aikaan valtionosuudet ovat merkittävästi laskeneet. Lisäksi myös Hattulan haasteena on asukasluvun laskeminen useana vuonna peräkkäin, mikä sekin pienentää kunnan tulopohjaa.

Vuosi 2018 näyttää muodostuvan kunnan tilinpäätöksessä negatiiviseksi ja vastuullinen talouden hoitaminen edellytti tilanteeseen tarttumista.

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 14.11.2018 perustaa talouden tasapainottamistoimikunnan, jonka tehtävänä oli valmistella palvelurakenteen uudistamiseen ja talouden tasapainottamiseen tähtäävä toimenpideohjelma kaudelle 2019–2021.

Toimenpiteet vaikuttavat myös pidemmälle ajalle, koska tarkoitus on tehdä pysyviä palvelurakenteeseen, investointeihin ja tulopohjaan vaikuttavia muutoksia. Toimikunnan tehtävänä oli laatia esitykset tasapainottamisen keinoista sekä seurata talouden tilaa.

Hattulan osalta säästämistavoite on haasteellinen. Takana on isoja säästöjä sisältänyt edellinen tasapainottamisohjelma ja toisaalta kunta monen mittarin mukaan tuottaa palvelut nytkin hyvin tehokkaasti ja edullisesti. Tällaisessa tilanteessa ei ns. helppoja säästökeinoja enää ole vaan esitettävät toimenpiteet koskettavat ikävä kyllä niin kuntalaisia kuin henkilökuntaakin.

Talouden sopeuttamistarpeen arvioidaan olevan vähintään 1,5 miljoonaa euroa vuodessa ja talouden tasapainottamiseksi on tarkasteltu sekä käyttötalouden menoja, tulorahoitusta että investointeja. Tavoitteeseen pyritään sekä menojen vähentämisen että tulojen lisäämisen kautta.

 

Toimikunnan aloittaessaan työtään marraskuussa 2018 sovittiin yhdessä, että kaikki mahdolliset säästö- ja tehostamistoimenpiteet tuodaan valtuustoryhmien puheenjohtajien muodostaman toimikunnan käsittelyyn.

Ohjelmaa on valmisteltu kunnanjohtajan, toimialajohtajien ja talous- ja henkilöstöjohtajan listaamien säästömahdollisuuksien pohjalta. Toimikuntatyöhön ovat osallistuneet myös JUKO:n ja JHL:n pääluottamusmiehet.

Toimikunnan valmistelutyössä kartoitettiin laajalti erilaisia potentiaalisia tehostamiskeinoja. Periaatteena toimenpiteiden valinnassa on ollut turvata lakisääteiset palvelut kuntalaisille minimoiden riskejä ja turvaten ennaltaehkäisevät palvelut. Keskusteluita on käyty niin vanhustenhuollosta kuin koulutuksesta, henkilöstösäästökeinoista kuin verotukseen liittyvistä asioista.

7.2.2019 julkaistu toimikunnan esitys on kompromissi niistä säästöistä, joiden katsottiin olevan vähimmillä riskeillä toteutettavissa. Tehostamiskeinot jakaantuivat kertaluonteisiin ja pysyviin säästöihin sekä pysyviin palvelurakenteen muutoksiin ja tulopohjan vahvistamiseen.

Esityksen mukaan YT-lain mukaisia irtisanomisia, lomautuksia ja osa-aikaistamisia ei tehdä, vaan esitetyt henkilöstösäästöt perustuvat henkilöstön palkattomiin vapaisiin ja tukipalveluiden (Ruoka-, siivous- ja kiinteistöhuoltopalvelut) ulkoistamiseen. Lisäksi kunnan organisaatio- ja johtamismallin kehittäminen toteutetaan kevään 2019 aikana.

Toimialakohtaisista säästöistä suurimmat ovat esitys Tavastian koulutuskuntayhtymälle lukiokoulutuksen keskittämisestä Hämeenlinnaan, yksityisen päiväkotitoimijan saaminen Hattulaan, Perheasiainneuvottelukeskuksen ja ympäristöviranomaisen kotouttaminen kunnan omaksi toiminnaksi sekä yksityisteiden valaistuksen siirto hoitokunnille.

Toimikunnan esitystä käsittelee kunnanhallitus 18.2. ja sen hyväksymisestä päättää valtuusto kokouksessaan 6.3.2019. Tulo- ja kiinteistöveroprosentit arvioidaan syksyn 2019 verokeskustelun yhteydessä. Kiinteistöveroselvityksellä pyritään samalla lisäämään verotuloja.

Raskaankin säästöpaketin rinnalla tavoitteena on edelleen kehittää Hattulaa elinvoimaisena ja asukkaitaan palvelevana kuntana. Nyt vain olemme tilanteessa, jossa joudumme vastaamaan talouden asettamiin haasteisiin.

 

Katariina Koivisto, kunnanjohtaja

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram