Siirry sisältöön

Hattulan kunta aloittaa tulorekisteritietojen käytön varhaiskasvatuksessa

Hattulan kunta aloittaa pian tulorekisteritietojen käytön varhaiskasvatusmaksujen käsittelyssä

Hattulan kunta alkaa saada tulorekisteristä palkkatietoja 1.1.2020 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämistä varten. Eläke- ja etuustietoja tulorekisteristä saadaan vasta 1.1.2021 lähtien. Siirtymävaiheen aikana alkuvuodesta 2020 varhaiskasvatuksessa aloittavien lasten huoltajien on kuitenkin toimitettava kunnalle vielä tulotietonsa eDaisyn kautta.

Hattulan kunnan lisäksi tulorekisterin tietoja hyödyntävät esimerkiksi Kela, Verohallinto ja Tilastokeskus. Viranomaiset ja muut tiedon käyttäjät saavat tulorekisteristä vain sen tiedon, johon niillä on lain mukaan oikeus ja jota ne tarvitsevat toiminnassaan.

Kaikkia tietoja ei saada jatkossakaan tulorekisteristä
Tulorekisteristä ei kuitenkaan vielä saada kaikkia tulotietoja, joten huoltajien tulee edelleen ilmoittaa erikseen esimerkiksi yrittäjän tuloselvitys, pääoma-, korko- ja osinkotulot, elatustuki, vakuutusyhtiön maksama kuntoutustuki, eläketulot, koulutus- ja apurahat sekä työttömyyskassojen maksamat työttömyysetuudet.

Huoltajien on jatkossakin aina ilmoitettava eDaisyn kautta tulotietojen olennaisesta muuttumisesta.

Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä
Tulotietojen näkyminen tulorekisterissä edellyttää, että työnantaja on ilmoittanut tiedot tulorekisteriin. Tulorekisteriin on tallennettu tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeasti tai eritellysti. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan vain yhteissummana, mutta työnantaja voi eritellä palkanosat myös tarkemmin. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja esimerkiksi palkan ansaintakausista.

Jos työnantaja on antanut palkkatiedot tulorekisteriin eritellysti ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että Hattulan kunta saa varhaiskasvatuksen asiakasmaksun käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä. Tällöin huoltajien ei tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

Lisätietoja:

Sanna Lampainen, varhaiskasvatuksen vastuu palveluesimies

050 3463 097 / sanna.lampainen@eduhat.fi

Tulorekisterin verkkosivusto (vero.fi/tulorekisteri)

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram