Siirry sisältöön

Kunnanjohtaja: Hattulassa monia muutoksia koronaan liittyen

Päivitetty 21.3 perusopetuksen osalta
Päivitetty 6.4. Rajoittamis- ja sulkutoimenpiteitä jatkettu 13.5 saakka.

Olemme monin tavoin erilaisen ja haastavan kevään alussa. Etäiseltä tuntunut epidemia Kiinassa onkin yhtäkkiä osa meidän jokaisen arkea. Suomen hallitus päätti 16.3. hyvin laajoista rajoitustoimenpiteistä koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Toimenpiteiden vaikutukset kuntien palveluihin ovat todella merkittävät.

Valtioneuvoston määräämät toimenpiteet otettiin käyttöön Hattulassa keskiviikkona 18.3. seuraavasti:

 

Perusopetus

 • Perusopetuksessa luokat 1-9 siirtyivät etäopetukseen keskiviikosta 18.3. alkaen. Lähiopetusta tarjotaan niille 1-3-luokkalaisille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Lähiopetusta tarjotaan niille 1-3-luokkalaisille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.  (Päivitys 21.3.: Valtioneuvosto antoi 20.3. uuden valtioneuvoston asetuksen, jolla muutetaan rajoitusasetuksen 3 §:ää. Muutoksen perusteella kaikilla esiopetuksen, perusopetuksen 1-3 vuosiluokan sekä erityisen tuen oppilailla, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat mukaan lukien, on oikeus lähiopetukseen. Muutosasetus tulee voimaan  23.3.2020. OKM:n suosituksen mukaan kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1—3 luokkalaisia suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.)

 

 • Palveluntarve on selvitetty vanhemmille lähetetyn kirjeen avulla. Palvelutarpeen perusteella lähiopetus on keskitetty Juteinikeskukseen sekä Parolan koululle. Erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville, kuitenkin niin, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestään lapsen hoito kotona, tekevät niin.

 

Varhaiskasvatus

 • Varhaiskasvatuspalvelut pidetään toiminnassa. Valtioneuvosto linjasi, että ne vanhemmat ja huoltajat, joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät niin. Asiasta on lähetetty kysely vanhemmille koskien palvelutarvetta. Palvelutarpeen perusteella palveluverkkoa on supistettu niin, että päiväkoti Tuulimylly, Pekolan yksikkö sekä Juteinin esiopetus on suljettu.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

 • Kirjasto on suljettu 18.3.-13.5
 • Liikuntaryhmät on peruttu 18.3.-13.5
 • Yleisötilaisuudet on peruttu
 • Salivuorot on peruttu.

 

Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

 • Ikäihmisten yksiköissä, vuodenosastolla sekä Juteinikodilla on vierailukielto. Terveysasemalla kiireettömät ajat on peruttu ja terveysasemalle on perustettu infektio-poliklinikka
 • Terveydenhuollossa on otettu käyttöön erillinen puhelinneuvonta

 

Kunnanvirasto on suljettuna 18.3.-13.5.2020.

 • Perusturvan kunnanvirastolla toimivien palveluiden osalta toimitaan normaalikäytännön mukaisesti ajanvarauksella. Tapaamiset hoidetaan ensisijaisesti puhelimitse tai muilla etäyhteyksillä.
 • Hallinnon henkilöstön tavoittaa puhelimitse tai sähköpostite. Teknisen toimen ja rakennusvalvonnan osalta siirrytään sähköiseen asiointiin.

Lista on laaja ja päivittyy tarpeen mukaan. Toivottavasti näillä toimenpiteillä kuitenkin saadaan epidemian leviämistä toivotulla tavalla hillittyä. Kunnan johtoryhmä vahvistettuna hallintoylilääkärillä sekä tarvittavilla asiantuntijoilla seuraa tilannetta päivittäin ja reagoi muuttuvaan tilanteeseen. Tiedotamme tilanteen muuttumisesta kunnan kotisivuilla ja tarvittaessa lehdistössä.

Valmistelemme tällä hetkellä myös yli 70-vuotiaille tarjottavan kauppa-avun koordinointia yhdessä paikallisten yhdistysten kanssa. Tiedotamme tästä asiasta heti, kun se on mahdollista. Onneksi myös kaupat ovat suunnanneet ostosaikaa riskiryhmissä oleville.

Henkilöstölle, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla, tulevat viikot tulevat olemaan varsin raskaita ja haastavia. Toivon sydämestäni teille kaikille jaksamista ja voimia. Me taustajoukot pyrimme järjestämään lisävahvuutta kunnan yksiköihin ja omalta osaltamme edesauttamaan tilanteesta selviämistä, mutta teidän työpanoksenne on korvaamaton.

Lämmin kiitos myös kaikille kuntalaisille, jotka omalla vapaaehtoisella panoksellanne olette auttamassa naapuria, ystävää, tuttavaa ja vähän vieraampaakin selviämään haasteellisesta keväästä.

 

Katariina Koivisto,
Kunnanjohtaja

 

Viim. päivitetty 19.3.2020

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram