Siirry sisältöön

Hattulan linjaukset yrittäjien tukemiseksi

Hattulan linjaukset yrittäjien tukemiseksi

1. Kunta sitoutuu tarjoamaan yrittäjille maksutonta neuvonta-apua.

2. Kunta myöntää maksuhuojennuksia ja -lykkäyksiä kunnan tiloissa vuokralla oleville, maksuvaikeuksissa oleville yrittäjille.

3. Koronan aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa kunta myöntää tarvittaessa pidennyksiä yritysten suoritukselle poiketen yleisestä maksuajankohdasta.

4. Koronan aiheuttamassa poikkeustilassa toimittajat voivat aiemmin sovituista maksuehdoista poiketen toimittaa laskunsa 14 päivän maksuehdolla.

5. Nykyiset hankinnat toteutetaan sopimuksien mukaisesti huomioiden kunnan omien toimintojen sulkemiset ja supistamistoimet. Tutkitaan mahdollisuudet hankintojen aikaistamiseen. Ostoja ei jäädytetä. Maksuehdot neuvotellaan tarpeen mukaan erikseen jokaisen sopimuskumppanin kanssa.

6. Kunnan yksiköt aikaistavat tälle vuodelle suunniteltuja välttämättömiä hankintoja.

7. Kansallisen kynnysarvon (60 000 euroa) alittavat hankinnat pyritään kohdistamaan paikallisiin yrityksiin lainsäädäntö huomioiden, ja muutenkin hankinnoissa pyritään suosimaan paikallisia toimijoita.

8. Kunta sitoutuu välittämään tarjouspyynnöistä aktiivisesti tietoa alueen yrityksille.

9. Voimassa olevien hankintasopimusten osalta kunta sitoutuu neuvottelemaan yhteistoiminnassa sopimusehtojen ja sopimusten kohtuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja ja käyttämään mahdollisia joustoja sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, joista aiheutuu puolin ja toisin mahdollisimman vähän vahinkoa.

10. Kunta tutkii mahdollisuudet jakaa hankinnat osiin hankintalain mukaisesti, esimerkiksi tuoteryhmittäin ja alueittain. Jos mahdollista, valitaan hankintaan useampi tarjoaja toimittajaksi.

11. Kunta tekee yhteistyötä paikallisen ja alueellisen yrittäjäjärjestön kanssa, hyödyntää heidän asiantuntemustaan sekä pohtii keinoja, kuinka paikallista yrityskenttää pystytään paremmin hyödyntämään hankintatarpeiden täyttämisessä.

12. Linjaukset kunta antaa myös konserniyhtiönsä Hattula Kiinteistöjen osalta noudatettavaksi.

 

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram