Siirry sisältöön

Hattulan talous alijäämäinen vuonna 2019

Hattulan talous alijäämäinen vuonna 2019

Vuosi 2019 oli valtaosalle Suomen kuntia taloudellisesti erittäin vaikea, ja myös Hattulan kunta päätyi selvästi alijäämäiseen tulokseen. Talous toteutui lopulta hieman paremmin kuin loppuvuonna oli ennakoitu, mutta silti tilikauden tulos oli 1,68 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tulos on heikoin sitten vuoden 2012.

Vuoden 2019 alijäämä selittyy valtaosin kunnan verotulojen heikolla toteumalla, sillä kunta onnistui pitämään toiminnan nettomenojen kasvu varsin maltillisena (+1,2 %).

Verotulojen tilitykset olivat vuonna 2019 ennakoitua pienemmät ja jäivät lopulta noin 2,2 miljoonaa euroa alkuperäisestä talousarviosta. Verotulot toteutuivat lopulta pienempinä kuin vuonna 2018. Ongelma ei koskettanut vain Hattulan kuntaa, sillä koko kuntasektorilla oli vuonna 2019 isoja haasteita verotulokertymän kanssa. Ongelmat johtuivat pääosin verokorttiuudistuksesta sekä tulorekisterin käyttöönotosta.

Heikot verotulot painoivat kunnan vuosikatteen erittäin pieneksi. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2019 vuosikate oli +0,4 milj. euroa, joten tulot riittivät juokseviin menoihin, mutta investoinnit jouduttiin tekemään pääosin lainarahalla. Investoinneista merkittävin, maaliskuun lopussa 2020 valmistunut uusi terveysasema, toteutettiin Hattula- Kiinteistöt Oy:n taseeseen.

Kunnan lainamäärä kasvoi 1,6 miljoonalla eurolla 36,1 miljoonaan euroon. Lainaa on 3 834 euroa jokaista hattulalaista kohden. Terveysasemainvestoinnin myötä koko kuntakonsernin lainamäärä ylitti vuoden lopussa 50 milj. euron rajan (5 352 euroa / asukas).

Alijäämäisestä tuloksesta huolimatta Hattulan kunnan taseessa on edelleen kertynyttä ylijäämää ja vuoden 2020 talousarvio laadittiin ylijäämäiseksi. Kunnan työttömyysaste on matala ja väestökehitys kääntyi vuonna 2019 parempaan suuntaan.

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram