Siirry sisältöön

InnoVaka2 -hanke uudisti päiväkoti Viiriäisen piha-alueen

InnoVaka2 -hanke on toteutunut opetushallituksen rahoittamana Hattulan varhaiskasvatuksessa joulukuusta 2018 lokakuuhun 2020. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli kehittää Päiväkoti Viiriäisen piha-alueen oppimisympäristöjä, luoda Viiriäisen päiväkotiin pedagogisesti toimiva ja turvallinen piha-alue. Tarkoituksena oli, että päiväkodin piha-alue palvelee jatkossa myös laajempaa yhteisöllistä käyttöä ja on toimintaympäristö lapsiperheille, nuorille sekä myös ikääntyville.

Hankkeen loppuvaiheen aikaa ja etenemistä väritti koronapandemian (covid-19) myötä tulleet rajoitukset ja haasteet toiminnalle. Esimerkiksi yhteistoiminnalliset talkoot, uudistetun pihan avajaiset ja avoimet ovet ensin siirrettiin ja sen jälkeen peruttiin kokonaan. Kehittämistyötä on kuitenkin tehty paljon. Päiväkodin piha-aluetta on kehitetty yhteistoiminnallisen suunnittelun myötä, henkilöstön osaamista on vahvistettu koulutusilloissa ja työpajoissa, hankkeen aikana on tehty selvityksiä ja HAMK Unlimited -verkkolehteen on kirjoitettu julkaisuja.

Hankkeen aikana päiväkoti Viiriäisen piha-alue on kokenut suuren muutoksen. Piha mahdollistaa entistä monipuolisemman pedagogisen toiminnan. Se tukee entistä paremmin lasten osallisuutta, liikkumista, leikkiä ja tutkimista. Henkilöstö on hankkeen aikana pohtinut ja työstänyt niin piha-alueen fyysistä kuin sosiaalistakin oppimisympäristöä sekä saanut ideoita, virikkeitä ja menetelmiä monipuoliseen pedagogiseen toimintaan. Viiriäisen päiväkodin pihaympäristön kehittämistyö jatkuu nyt lapsiryhmien omana toimintana yhteistyössä perheiden kanssa. Lämmin kiitos kaikille hankkeen suunnittelussa ja toteuttamisessa mukana olleille tahoille!

Lue lisää hankkeen blogista https://innovakahattula.blogspot.com/

Hanke kuvina: InnoVaka2

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram