Siirry sisältöön

Kunnanhallituksen päätös 14.12.2020

Päätöksen keskeinen sisältö:

 

Hattulan kunta ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, joilla

-          rakentamisen valvonnan sekä neuvonnan toimintakulttuuri ja toimintaorganisaatio muutetaan kuntalaisten palveluvaatimusten mukaisiksi,

-          keskeneräisten lupahakemusten suma puretaan.

 

Kunta ryhtyy entisen teknisen yksikön työhyvinvoinnin edellyttämiin työsuojelullisiin toimenpiteisiin.

 

Lisäksi päätettiin pyytää kunnan tarkastuslautakuntaa suorittamaan sisäisen tarkastuksen syntyneen tilanteen syistä ja seurauksesta kunnan sekä kuntalaisten näkökulmasta ja antamaan siitä kunnan hallitukselle lausunnon 15.1.2021 mennessä.

 

Rakennustarkastaja ja tekninen johtaja pidätetään selvityksen ajaksi kyseisistä viroista. Virasta pidätys on palkallinen.

 

Ote perusteluista:

 

Rakennuksen rakentamiseen on aina oltava rakennuslupa, joka mahdollistaa rakentamisen. Lupa vaaditaan uuden rakennuksen rakentamiseen ja suurempien peruskorjausten tekemiseen. Eräisiin vähäisiin rakennushankkeisiin voidaan hakea toimenpidelupa tai tehdä hankkeesta ilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

 

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Loppukatselmuksessa todetaan, että rakennustyö on tehty suunnitelmien ja rakennusluvan ehtojen mukaisesti ja että sen muut käyttöönoton edellytykset (terveellisyys, henkilö- ja paloturvallisuusasiat) täyttyvät. Loppukatselmuksen tilaa vastaava työnjohtaja luvan voimassaoloaikana.

 

Loppukatselmus voidaan suorittaa myös osittaisena. Käyttöön otettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyydestä ja käyttöturvallisuudesta säädetyt vaatimukset ja olla niin valmis, ettei uutta katselmusta sen osalta tarvita. Keskeneräisten asuinrakennusten on lisäksi täytettävä asunnon käyttöönoton edellytykset

 

Hattulan kunnassa on merkittävä määrä (yli 1300) keskeneräisiä rakennus- tai toimenpidelupaa (loppukatselmus tekemättä). Keskeneräisistä luvista 100 on 1990-luvulta ja loput 2000-luvulta.

 

Korostan seuraavia asioita:

-          tarkoitus on selvittää, miksi keskeneräisiä hakemuksia on niin paljon? Miten saadaan tilanne vältettyä tulevaisuudessa?

-          valvonta-asioissa vastuuta on sekä rakentajalla että kunnalla. Tämä ei siis ole yksipuolinen asia.

-          tehty päätös hyväksyttiin yksimielisesti, mutta sitä edelsi pitkä keskustelu.

-          päätös on raskas kaikille ja toivotaan tutkinnan valmistuvan mahdollisimman nopeasti.

-          päätöksessä ei syytetä ketään. Asia tutkitaan.

 

Terveisin

Pekka Järvi

Vs kunnanjohtaja

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram