Siirry sisältöön

Työllisyyskokeilussa jokainen asiakas saa oman työntekijän

Työllisyyskokeilussa jokainen asiakas saa oman työntekijän

Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilu starttaa 1.3.2021. Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat saavat kirjeen tai viestin Oma asioinnin kautta työllisyyteen liittyvien viranomaisasioidensa siirtymisestä Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan tai Janakkalan kuntien vastuulle. Kuntakokeilusta ollaan yhteydessä jokaiseen työllisyyskokeilun kohderyhmään kuuluvaan.

 

Hämeenlinnan seudun kuntakokeilu alkaa 1.3.2021 ja noin 4570 työnhakijaa siirtyy kuntien työllisyyspalvelujen piiriin. Tästä eteenpäin työllisyyteen ja työllisyyspalveluihin liittyvissä asioissa TE-toimiston sijasta asiakkaan asioita hoitaa kotikunta. Työllisyyskokeilu kestää 1.3.2021-30.6.2023.

  • Työllisyydenhoito on taloudellinen investointi seudun hyvinvointiin, elinvoimaan ja tulevaisuuteen. Koko työllisyyskokeilu rakentuu laajaan yhteistyöhön, missä työllisyydenhoidon ammattilaiset eri organisaatioista on koottu yhteen toteuttamaan asiakkaiden tarpeista lähteviä, vaikuttavia työllisyyspalveluita, toteaa Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Timo Kenakkala.

 

Työllisyydenhoito on keskeinen kuntien elinvoiman vahvistumisessa

Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilu rakentuu laajemman paikallisalueellisen verkoston yhteistyöhön. Työllisyyskokeilu on konkreettinen työllisyyden, koulutuksen, palveluiden sekä yhdessä tekemisen mahdollistava kokonaisuus. Kokeilulla rakennetaan uudenlaisia ratkaisuja työllisyydenhoitoon, osaamisen kehittämisen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

  • Työllisyyden kuntakokeilu on hyvin tervetullut. Pitää rohkeasti etsiä uudenlaisia ratkaisuja sekä pitää olla kykyä muuttaa toimintatapoja kokemusten perusteella. Ihmiselle on tärkeää päästä töihin ja sitä kautta saada tukevampi ote elämästä. Kukaan ei kuitenkaan työllisty, jos työpaikkoja ei ole tarjolla. Tämän takia on tärkeää, että kaikki ovat aktiivisia. Tämä on mahdollisuus myös työnantajille, toteaa Hattulan vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi.

 

Työllisyyskokeilun pilotoinnissa korostuu tarve vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin. Tähän tarvitaan laaja toimijaverkosto, yhteistyö ja luottamusta.

  • Kokeilu on hyvä esimerkki seutuyhteistyöstä, mitä teemme kuntarajat ylittäen monella eri sektorilla. Kuntakokeilu antaa myös mahdollisuuden kehittää palveluja entistä asiakaslähtöisimmiksi, toteaa Janakkalan kunnanjohtaja Reijo Siltala.

 

  • Hämeen työllisyyspalvelujen kokonaisuutta yhteensovitetaan ja vaikuttavuutta seurataan tiiviissä yhteistyössä kaikkien alueen työllisyystoimijoiden kanssa, kertoo Hämeen TE-toimiston johtaja Eija Mannisenmäki. Hämeen TE-toimistolla on aktiivinen rooli mm. levittää alueensa kokeilujen hyviä käytäntöjä ja yhteensovittaa alueen työnantaja- ja yrityspalveluja.

 

Asiointia tutuissa toimintaympäristöissä

Siirtyminen kokeilun asiakkaaksi tapahtuu automaattisesti 13.-14.3.2021. Kaikki kokeiluun siirtyvät saavat tiedon joko kirjeitse tai sähköisesti Oma asioinnin kautta 15.3.2021 alkavalla viikolla.  Työllisyyskokeilun omatyöntekijä ottaa yhteyttä omaan työnhakija-asiakkaaseen.

Työllisyyskokeiluun ohjataan kokeilualueilla ne yli 30-vuotiaat työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiopäivärahaan. Lisäksi kuntakokeiluun kuuluvat kaikki alle 30-vuotiaat työttömät työnhakijat sekä kaikki maahanmuuttajat ja vieraskieliset, jotka ovat joko työttöminä tai työvoimapalveluissa kokeilukuntien työ-ja elinkeinotoimistossa.

 

Hattulassa kuntakokeilun työnhakijoita palvellaan Parolassa Juteinitalolla. Tarkemmat tiedot löytyvät kunnan verkkosivuilta.

 

Odota rauhassa – otamme yhteyttä. Odottaessa yhteydenottoa, muista kuitenkin

  • Ilmoita kuntakokeilun asiantuntijalle kaikista muutoksista tilanteessasi (esim. työllistyminen tai opintosuunnitelmat). Voit ilmoittaa muutoksista Oma asiointi -palvelussa tai olemalla suoraan yhteydessä omaan asiantuntijaasi.
  • Muista tehdä suunnitelmassasi sovitut tehtävät ja merkitä ne tehdyiksi Oma asiointi- palvelussa (www.te-palvelut.fi).
  • Toimita kanssasi sovittuihin palveluihin liittyvät lomakkeet kokeiluun hyvissä ajoin ennen palvelun alkamista, mieluiten 10 arkipäivää aiemmin.

 

Lisätietoja

Hämeenlinnan seudun kokeilutoimiston johtaja Mira Sillanpää, p. 050 569 4638, Hattula työllisyyspalveluiden palveluesimies Mari Mäkelä p. 050 360 8851, Janakkalan työllisyyspalvelut Pauliina Polvinen, p. 050 367 9612.

 

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram