Siirry sisältöön

Hattulan kaavoituskatsaus: Maankäytön suunnittelulla ja kaavoituksella vahvistetaan kunnan elinvoimaisuutta

Hattulan kunnanhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen 3.5.2021. Kaavoituskatsaus sisältää lyhyet kuvaukset ja kartan asemakaavoituksen kohteista, yleiskaavoituksen töistä sekä maakunnallisesta maanäytön suunnittelusta. Kaavoituskatsauksen tavoitteena on lisätä kaavoituksen avoimuutta antamalla kuntalaisille tietoa kaava-asioista, jotta he voisivat helpommin vaikuttaa suunnitelmien sisältöön. Katsauksen tiedot vastaavat vuoden 2021 maaliskuun tilannetta. Kaavoitustilanne täsmentyy ja tarkentuu katsauksen voimassaolon aikana. Katsauksessa esitettyjen töiden lisäksi voi tulla esille kohteita, joista ei ole tietoa kaavoituskatsausta laadittaessa. Kaavoitustoimenpiteiden aloituspäätöksen tekee kunnanhallitus. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaavan hyväksymispäätöksen tekee kunnanvaltuusto. Pienehköt, vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavat voi hyväksyä myös kunnanhallitus.

Hattulan kunnan maankäytön tavoitteena on varmistaa monipuoliset mahdollisuudet asumiseen ja yrittämiseen ja vapaa-aikaan. Tavoitteen saavuttamista edistetään monipuolisilla ja kohtuuhintaisilla tonteilla niin uusilla kuin jo nyt kaavoitetuilla alueilla. Pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella maankäytöllä ja tonttitarjonnalla edistetään uusien asukkaiden ja yritysten sijoittumista kuntaan ja parannetaan jo kunnassa toimivien yritysten edellytyksiä toimia ja menestyä.

Hattulassa on juuri valmistunut tai vireillä muun muassa seuraavia kaava-alueita:

  • Poransaaren asemakaavan ajantasaistaminen on käynnissä, työ valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä
  • Kalliolan alueelle Parolan taajaman eteläpuolelle valtuusto hyväksyi ajantasaisen asemaakaavan toukokuussa. Kaava tuo alueelle muutamia uusia asuintontteja
  • Panssariportin asemakaava on lainvoimainen ja alueella käynnistetään kunnallistekniikan rakentaminen vuonna 2021. Alue lisää erityisesti yritysten sijoittumisen mahdollisuuksia
  • Sattulan asemakaavan laatiminen Hattulantien ja Sattulantien kulmaukseen on vireillä. Alueelle on tulossa 20 – 30 asuinrakennusta.

Kaavoituskatsaus 2021-2022

Viim. päivitetty 14.6.2021

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram