Siirry sisältöön

Asukkaiden osallisuuden kokemus Hattulassa on hyvällä tasolla

Aikuisväestölle toteutetun kyselyn perusteella Hattulassa asuvien kokema osallisuus on hyvällä tasolla. Kysely toteutettiin THL:n osallisuusindikaattorin avulla. 

 

Hattulassa toteutettiin vuoden 2021 lopussa osallisuuden kokemusta mittaava kysely THL:n kehittämällä osallisuusindikaattorilla. Kyselyyn saatiin 225 vastausta. Kysely toteutettiin Hattulassa nyt ensimmäisen kerran aikuisväestölle ja se toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2023. Osallisuusindikaattori käsittää kymmenen osallisuuden kokemukseen liittyvää väittämää. Kysely kohdistettiin nyt aikuisväestölle, sillä nämä väittämät ovat osana kouluterveyskyselyä, joka on toteutettu yläasteella ja lukiossa.

 

Kysely tuotti indikaattoriluvuksi 77, mitä voi pitää hyvänä tuloksena. Osallisuusindikaattori kokoaa kyselyssä käytettyjen kymmenen väittämän vastaukset yhdeksi luvuksi, joka on väliltä 0 – 100. Mikäli ihmisellä edellä kerrotuissa osallisuuden kokemukseen vuorovaikutussuhteessa olevissa ilmiöissä (mm. terveys, yksinäisyys ja työllisyystilanne) asiat ovat pääosin hyvällä tolalla, osallisuusindikaattori saa arvoksi noin 75 tai enemmänkin. Mikäli niissä asioissa on ongelmia, osallisuusindikaattorin arvoksi tulee puolestaan noin 50 – 60.

 

Osallisuuden kokemus on monimutkainen ilmiö, sillä se on vuorovaikutussuhteessa monen erilaisen ilmiön kanssa, kuten esimerkiksi terveyden, yksinäisyyden ja työllisyystilanteen. Tästä vuorovaikutussuhteesta johtuen osallisuuden kokemus voi olla sekä syy että seuraus, joten ne muut ilmiöt voivat vaikuttaa siihen, miten yksilö kokee osallisuutta, mutta toisaalta osallisuuden kokemuksella voi olla myös vaikutuksia niihin muihin ilmiöihin, vaikkapa terveydentilaan tai koettuun yksinäisyyteen.

 

Osallisuuden kokemus on myös sillä tavoin monimutkainen ilmiö, että siihen vaikuttavat monet asiat, kuten esimerkiksi se, miten ihminen kokee kuuluvansa johonkin ryhmään. Myös esimerkiksi sillä on vaikutusta ihmisen kokemukseen, miten hyvin hän kokee pystyvänsä vaikuttamaan itseään lähellä oleviin, tärkeiksi kokemiinsa asioihin. Mutta myös monella muulla asialla on vaikutusta siihen, miten vahvasti osallisuutta koetaan. Esimerkiksi luottamus kanssaihmisiä kohtaan on tällainen asia.

 

Lisätietoja: Heikki Konsala, 050 341 4420

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram