Siirry sisältöön

Tiedote kiinteistöverotuksesta

Hattulan kunta on saanut yhteydenottoja kuntalaisilta liittyen kiinteistöverotuksensa oikeellisuuteen ja siinä ilmenneisiin virheisiin. Kunta suosittaa jokaista verovelvollista tarkistamaan 2020, 2021 ja 2022 kiinteistöveroilmoitukset huolella. Keväällä 2022 saadut kiinteistöverotuspäätöksen tiedot perustuvat vuoden alun (1.1.2022) tilanteeseen. Verottajan sivuilta löydät ohjeistusta täältä.

 

Kiinteistöverolain mukaisesti verovelvollisen on tarkistettava selvitykseen merkityt maapohjan pinta-alaa, rakennusoikeutta, kaavatilannetta, rantaoikeutta, käyttötarkoitusta sekä omistus- ja hallintaoikeutta koskevat tiedot samoin kuin rakennuksen jälleenhankinta-arvon laskennan perusteena käytetyt tiedot ja käyttötarkoitus. Verovelvollisen on ilmoitettava Verohallinnolle tiedoissa ilmenevät virheet. Lisäksi on ilmoitettava selvitykseltä puuttuvat kiinteistöt ja rakennukset samoin kuin perusparannukset ja huomattavat korjaustoimenpiteet sekä tieto rakennuksen purkamisesta tai käytöstä poistamisesta.

 

Mikäli huomaat veropäätöksessä korjattavaa, noudata Verohallinnon ohjeistusta.

 

Verovelvollinen voi hakea kiinteistöverotukseen muutosta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt. Muutosta haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Kiinteistöverotuksen oikaisuvaatimuksen voi tehdä 3 vuoden kuluessa verovuotta seuraavan vuoden alusta. Vaikka verotukseen olisi haettu muutosta, kiinteistövero on maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksamattomalle verolle kertyy viivästyskorkoa muutoksenhausta huolimatta. Lisätietoa oikaisuvaatimuksen tekemisestä löydät täältä.

 

Kun teet tai olet jo mahdollisesti tehnyt Verohallinnolle kiinteistöverotukseen liittyvän korjauksen tai oikaisuvaatimuksen, lähetä asia tiedoksi Hattulan kuntaan sähköpostitse osoitteeseen toimisto.tekninen@hattula.fi otsikolla ”Tiedoksi: Kiinteistöverotuksen oikaisu”.

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram