Siirry sisältöön

Uimista ohjeistetaan edelleen välttämään osassa Vanajavettä

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut ohjeistaa edelleen välttämään uimista osassa Vanajavettä. Muutakaan veden käyttöä ei suositella esimerkiksi veden käyttöä löyly- ja peseytymisvetenä. Vettä ei tule myöskään juoda. Uinnin jälkeen on ainakin hyvä käydä suihkussa ja uidessa tulee välttää veden joutumista suuhun.

Vanajavedelle suositeltiin uintirajoitusta 28.4. alkaen, koska runsaat lumien sulamisvedet aiheuttivat jätevesiviemärien ylivuotoja, joiden seurauksena Vanajavedeltä otetuissa vesinäytteissä todettiin korkeita ulosteperäisten bakteerien määriä.  Viranomaispalvelut suosittelee välttämään uimista samalla alueella kuin 28.4. annetussa suosituksessa. Uimista on edelleen syytä välttää Vanajaveden yli kulkevalta Rautatiesillalta Hattulan puolelle aina Pappilanniemen Pappilansalmeen asti.

Hämeenlinnan ja Hattulan alueella lumien sulamisen aiheuttama runsas pintavesi ei aiheuta enää ongelmia HS-Veden jätevesijärjestelmässä.  Jätevesivuotoja ei ole enää tapahtunut. Runsaan sulamisveden aiheuttamien jätevesivuotojen vaikutusta on seurattu vesinäytteiden avulla. Viimeisimmissä näytteissä ojavesissä oli vielä korkeita ulosteperäisten bakteerien pitoisuuksia. Vanajaveden näytteissä lähes kaikki ulosteperäiset bakteerit olivat jo alle uimavedelle asetettujen toimenpiderajojen. Vain yhdessä Vanajaveden näytteessä bakteeripitoisuus oli uimavedelle asetetulla toimenpiderajalla. Ojavedessä olevien ulosteperäisten bakteerien vaikutusta Vanajaveteen selvitetään edelleen, mistä syystä uintirajoitusta jatketaan vielä varmuuden vuoksi.

Poikkeuksellisen tulvatilanteen aikana jätevesivuotojen vaikutusta seurattiin viikoittaisten vesinäytteiden avulla. Vesinäytteenottoa on jatkettu tällä viikolla. HS-Vesi on toimittanut tulokset tiedoksi Hämeen ELY-keskukseen sekä Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluun ja terveysvalvontaan. Tulosten perusteella viranomaiset arvioivat tilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä.

Lisätietoja:
Hämeenlinnan kaupunki terveydensuojelu terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 040 523 6772
Hämeenlinnan kaupunki ympäristönsuojelu ympäristöasiantuntija Hanna Tuominen puh. 050 544 2005
Hämeen ELY-keskus ylitarkastaja Mimmi Kaskenpää puh. 0295 025 173
HS-Vesi verkostopäällikkö Ari Kaunisto puh. 03 621 3721

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram