Siirry sisältöön

Uintirajoitus poistuu Vanajavedeltä

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalvelut katsoo, että Vanajavedelle ei ole enää tarpeen asettaa uimista koskevia rajoituksia. Vesinäytteiden mukaan tilanne on palautunut ennalleen sulamisvesien aiheuttamien jätevesivuotojen jälkeen. Vanajaveden vettä voi käyttää normaalisti uimiseen, mattojen pesuun ja muihin tarkoituksiin. Järvivettä ei tule kuitenkaan juoda.

Jätevesivuotojen vaikutusta on seurattu vesinäytteiden avulla. Viimeisimmissä näytteissä oli vielä korkeita ulosteperäisten bakteerien pitoisuuksia, mutta pitoisuuksia voidaan pitää jätevesipuhdistamolta tulevina tavanomaisina pitoisuuksina. Viranomaispalvelut perustaa riskinarvionsa ”Häme edelläkävijänä yhdyskuntajätevesien ja eläintilojen valumavesien hallinnassa vesivälitteisten infektioriskien torjumiseksi” -hankkeen ja siitä tehdyn pro gradu -tutkielman tuloksiin sekä aikaisempina vuosina otettuihin uimavesinäytetuloksiin.

Tilannetta seurataan vielä vesinäytteiden avulla, koska uimakausi on alkamassa 15.6.2022 ja näytteitä ei ole vielä tähän mennessä otettu uimarannoilta. Näytteitä otetaan Hattulan kunnan Herniäisten, Eerolan rannan ja Pappilannimen uimarannoilta.

Vanajavedelle suositeltiin uintirajoitusta 28.4. alkaen, koska runsaat lumien sulamisvedet aiheuttivat jätevesiviemärien ylivuotoja, joiden seurauksena Vanajavedeltä otetuissa vesinäytteissä todettiin korkeita ulosteperäisten bakteerien määriä. Jätevesivuodot ovat loppuneet ja jätevesipuhdistamon ykkösvaiheen ohituksen päättymisestä on kulunut yli kolme viikkoa.

HS-Vesi on toimittanut vesinäytteiden tulokset tiedoksi Hämeen ELY-keskukseen sekä Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluun ja terveysvalvontaan. Tulosten perusteella viranomaiset ovat arvioineet tilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä.

Lisätietoja:
Hämeenlinnan kaupunki terveydensuojelu terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 040 523 6772
Hämeenlinnan kaupunki ympäristönsuojelu ympäristöasiantuntija Hanna Tuominen puh. 050 544 2005
Hämeen ELY-keskus ylitarkastaja Mimmi Kaskenpää puh. 0295 025 173
HS-Vesi toimitusjohtaja Jukka meriluoto puh. 03 621 2280

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram