Siirry sisältöön

Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Viranomaisjaosto 24.05.2022 26 § Hattulan kunnan rakennusjärjestyksen päivittäminen

Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Viranomaisjaoston rakennusjärjestysluonnos (päivitetty 3.5.2022)

Kuulutus rakennusjärjestysluonnoksesta


Viranomaisjaosto on saanut valmiiksi luonnoksen Hattulan kunnan mahdollisesta uudesta rakennusjärjestyksestä (yllä) ja päättänyt 24.5.2022 (§ 26) asettaa sen julkisesti nähtäville MRL:n 15 §:n ja MRA:n 30 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Luonnos on asetettu julkisesti nähtäville 6.6.-6.7.2022.

Asiakirjoihin voi nähtävilläoloaikana tutustua kunnan kotisivujen lisäksi Hattulan kunnanvirastolla (os. Pappilanniementie 9, 13880 Hattula) 6.6.-6.7.2022 maanantaisin-keskiviikkoisin klo 9.00 - 15.00.

Mahdolliset mielipiteet rakennusjärjestysluonnokseen liittyen tulee jättää kirjallisesti allekirjoituksin varustettuna nähtävilläoloajan kuluessa viimeistään 6.7.2022 klo 15.00 mennessä. Mielipiteet tulee toimittaa osoitteella: Hattulan kunta, rakennusvalvonta, Pappilanniementie 9, 13880 Hattula tai sähköpostitse osoitteeseen rakennusvalvonta@hattula.fi.


Aiemmin ensimmäinen versio rakennusjärjestysluonnoksesta asetettiin nähtäväksi ja kommentoitavaksi 24.3. -14.4.2022. Jaosto toivoi kuntalaisten ja osallisten kommentoivan luonnosta. Kommenttien jälkeen viranomaisjaosto päivitti rakennusjärjestysluonnostaan.

Rakennusjärjestysluonnoksesta on pyritty tekemään rakentamista mahdollistava ja yksinkertainen. Uuden rakennusjärjestyksen perusteella viranomaisjaosto tulee laatimaan rakentamistapaohjeita, joilla pyritään helpottamaan ja sallimaan erilaisia rakennustoimenpiteitä. Rakentamistapaohjeita tullaan laatimaan esimerkiksi kevytrakenteisista rakennelmista, pihakalusteista, aitaamisesta sekä parveke- ja terassilasittamisesta. Rakentamistapaohje tonttipuiden kaatamisesta on jo laadittu.

Viim. päivitetty 7.6.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram