Siirry sisältöön

Fysioterapia ja psykiatria

Ikäihmisten parissa työskentelevä fysioterapeutti toteuttaa kotihoidon, Kuntotuulian lyhytaikaishoivayksikön ja päivätoiminnan asiakkaille yksilö- tai ryhmäfysioterapiaa. Lisäksi kaikkien kuntalaisten on mahdollista saada ohjausta ja neuvontaa fyysisen kunnon kohentumiseksi ja kotona selviytymisen tukemiseksi. Tämä voi sisältää mm. liikuntakyvyn ja apuvälinetarpeiden arviointia ja kotijumppaohjausta.

Fysioterapeutti tekee kotikäyntejä tai tapaa asiakkaita Tuulia-kodin tiloissa. Arviointikäynti on maksuton. Hän toimii yhteistyössä koti- ja asumispalveluiden ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa mielenterveys- ja päihdetyön palveluja pitkäaikaissairaille, pääasiassa yli 65-vuotiaille kuntalaisille. Hän tekee kotikäyntejä, pitää vastaanottoa sekä vetää erilaisia ryhmiä. Hän toimii yhteistyössä kotihoidon tiimien, vanhustyön lääkärin ja muiden hoitoon osallistuvien tahojen kanssa.

Vastaanottokäynti on maksuton. Sairaanhoidollisesta käynnistä veloitetaan tilapäisen sairaanhoidollisen käynnin mukaan 12,00 euroa/käynti. Tällaisia käyntejä ovat esim. injektion pistäminen ja verinäytteiden otto.

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram