Siirry sisältöön

Kotihoito

Kotihoidon tavoitteena on turvata ihmisen arkielämää elämänkaaren eri vaiheissa ja tilanteissa asiakaslähtöisyyttä kunnioittaen.  Kotihoidossa korostetaan ylläpitävää ja ennaltaehkäisevää toimintakykyä edistävää toimintaa. Kotihoito kattaa kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja tukipalvelut.

Kotihoito voi olla tilapäistä esim. perheille ja sairaalasta kotiutuville tai säännöllistä päivittäin tai viikoittain annettavaa apua vanhuksille pitkäaikaissairaille tai vammaisille.

Mikäli avun tarve on säännöllistä ja jatkuvaa, tehdään asiakkaalle hoito- ja palvelusuunnitelma asiakkaan omaisten ja hoitoon ja huolenpitoon osallistuvien työntekijöiden yhteistyönä.  Kotihoidon palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteyttä palveluohjaajaan, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin.

Säännöllisen kotihoidon maksut määräytyvät sen mukaan, miten paljon asiakas tarvitsee palvelua.

Omavalvontasuunnitelma 2021

Kotihoidon päivystysnumero: 050 5976 538

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram