Siirry sisältöön

Kotihoidon maksut

Kotihoidon maksut

Kunnallinen kotihoito on maksullista. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 10 e §). Jatkuvan ja säännöllisen kotona annettavan palvelun maksu peritään silloin, jos asiakas saa kotihoidon palvelua vähintään kerran viikossa ja lisäksi palvelun sen alkamisesta lukien arvioidaan kestävän vähintään kaksi kuukautta tai jos palvelu on tosiasiallisesti kestänyt vähintään kaksi kuukautta.   Perittävä korvaus määräytyy ruokakunnan koon ja yhteenlaskettujen bruttotulojen perusteella. Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksu peritään seuraavan taulukon mukaisesti. Tulorajan ylittävältä osalta peritään maksuluokan mukainen prosenttiosuus. Maksuluokka on riippuvainen kotihoitotyöhön käytetyistä tunneista kuukaudessa. Tulorajan suuruus määräytyy taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärän mukaan.

Säännöllisen kotihoidon maksutaulukko 1.1.2022 alkaen

Palvelun keskeytyessä yli viideksi päiväksi ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Mikäli palvelu keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Palvelun keskeytyksen jatkuessa kalenterikuukauden ajan, maksua ei peritä lainkaan. Palvelun keskeytyksestä on ilmoitettava palveluohjaajalle tai kotihoidon työntekijälle.

Tilapäisen kotihoidon maksut määräytyvät seuraavasti:

- Kotihoidon kertakäynti 12,20 €/käynti, enintään 24,40€/päivä

- Tilapäisen kotisairaanhoidon ja fysioterapeutin käyntimaksu 12,20 €/käynti.

- Kotiutustiimin käynnit 12,20€/käynti, enintään 24,40€/päivä.

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram