Siirry sisältöön

Palveluseteli

Palvelusetelillä kunta tukee asiakasta yksityiseltä palveluntuottajalta hankittujen kotihoidon palvelujen maksamisessa.

Palvelusetelillä tuettavia palveluja ovat säännöllinen kotihoito ja tilapäinen kotihoito. Palvelusetelin saaminen edellyttää palvelutarpeen arvioimista. Kotihoidon palveluohjaajat tekevät kotikäynnin, jossa arvioidaan palvelujen tarve.

Setelin voi saada käyttöönsä, jos henkilön avuntarve ja kokonaistilanne täyttävät palvelusetelin myöntämiseen määritellyt kriteerit ja hänelle on tehty palvelusuunnitelma.

Palvelusetelin saanut asiakas valitsee haluamansa palveluntuottajan kunnalta saamastaan luettelosta. Luettelossa ovat kaikki kunnan hyväksymät palveluntuottajat hintoineen ja yhteystietoineen.

Saadusta palvelusta asiakkaan maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus.

Palvelusetelin laskentakaava

30 € - ( tulot € / kk - 598 € ) x 35 %:60

(Kaavassa 30 euroa on palvelusetelin enimmäisarvo. Tulot €/kk on asiakkaan huomioon otettavat tulot kotihoidon asiakasmaksua määriteltäessä. Tuloraja 598 euroa tulee kotihoidon maksutaulukosta, jonka ylimenevästä osuudesta maksu määräytyy kuten myös 35 %. Viimeisenä kaavassa on jakajana laskennallinen 60. )

Palvelusetelilaskuri 2022

Ohje palvelusetelin saamiseksi

Palvelusetelituottajat 2023

Kotihoidon palvelusetelin palveluntuottajien kriteerit

Hakemus palvelusetelituottajaksi

Toimintaohje palveluseteliyrittäjälle

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram