Siirry sisältöön

Kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluja voidaan myöntää tukipalveluna henkilölle, jolla on ikääntymisen ja sairauksien vuoksi huomattavia liikkumisvaikeuksia ja joka ei kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä. Palvelun myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja hakijan taloudelliseen tilanteeseen. Bruttotuloraja on yhden henkilön taloudessa 1278€/kk, ja kahden henkilön taloudessa 2236€/kk. Varallisuusraja palvelun myöntämisessä on 20 000€/henkilö. Varallisuutena ei oteta huomioon asiakkaan omassa käytössä olevaa vakituista asuntoa. Mikäli tulo-ja/tai varallisuusrajat ylittyvät, sosiaalihuoltolainmukaista kuljetuspalvelua ei pääsääntöisesti myönnetä. Kuljetuspalvelulla ei korvata julkisen liikenteen puutteita.

 

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetustukea myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoja varten enintään kahdeksan matkaa kuukaudessa. Hattulassa matkustusalueeksi on määritelty Hattulan  ja  ydin Hämeenlinnan alueet. Tapauskohtaisesti tulee kysymykseen lähin palvelutaajama ydin Hämeenlinnan tilalle. Kuljetuspalvelua ei saa käyttää lääkärissäkäynti-, sairaala- tai kuntoutusmatkoihin, joihin on mahdollisuus saada korvausta muun lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi Kansaneläkelaitokselta.

Omaolon kautta voit itse arvioida oletko mahdollisesti oikeutettu kuljetuspalveluun.

 

Kuljetuspalveluun muutoksia 1.7.2022 alkaen.

Kuljetuspalveluohje 1.7.2022 alkaen

Hakumenettely

Kuljetuspalveluja haetaan kirjallisesti kuljetuspalvelujen hakemuslomakkeella, johon liitetään terveydenhuoltohenkilön lausunto. Palvelun myöntäminen perustuu tarveharkintaan ja hakijan taloudelliseen tilanteeseen, joiden arvioinnissa käytetään terveydenhuoltohenkilön antamaa lausuntoa sekä tietoja hakijan bruttotuloista ja varallisuudesta.

Sosiaalihuoltolain-mukainen-kuljetuspalveluhakemus

Terveydenhuoltolausuntolomake koti- ja asumispalvelut

 

Viim. päivitetty 3.6.2022

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram