Siirry sisältöön

Turvapuhelin

Turvapuhelimen tavoitteena on mahdollistaa kotona asuminen ja tuoda asiakkaalle turvallisuudentunnetta. Turvapalvelun avulla asiakkaalle mahdollistetaan avun saanti kotiin ympäri vuorokauden.

Turvapalvelu on tarkoitettu kotona tai palvelutaloissa asuville asiakkaille, joiden fyysinen toimintakyky ja /tai kognitiivinen kyky on heikentynyt ja/tai sosiaalinen tukiverkosto on riittämätön.

Turvapalvelua haetaan palveluohjauksen kautta joko suullisesti tai asiakkaan allekirjoittamalla terveystietokaavakkeella. Turvapalvelun tarve arvioidaan palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä haastattelemalla ja toimintakykyarvioinnilla. Tietoja kerätään asiakkaan luvalla myös sairaalan tai muun hoitolaitoksen epikriisistä tai voimassa olevasta hoitotiedotteesta. Lääkärinlausunto tulee toimittaa pyydettäessä.

Turvapalvelu myönnetään kerättyjen selvitysten ja tarveharkinnan perusteella. Palvelun myöntämisestä tai epäämisestä tehdään aina oikaisuvaatimuskelpoinen kirjallinen päätös.

AddSecure Oy toimii turvapuhelinpalvelujen tuottajana turvapuhelinlaitteiden ja hälytysten vastaanoton osalta. Turva-auttajina toimivat Hattulan kotihoidon työntekijät klo 7-22 ja  yöhoitotiimin turva-auttajat klo 22-07 välisenä aikana. Kun asiakkaalle on myönnetty turvapalvelu, toimitetaan asiakkaan tiedot AddSecure Oy:lle ja turva-auttajille. Asiakkaan tulee luovuttaa asuntonsa avain turva-auttajien käyttöön palvelun keston ajaksi. AddSecure Oy käy asentamassa turvapuhelinlaitteen asiakkaan kotiin ja vastaa jatkossa myös laitteiden huollosta. Turvapuhelimen asennuksen jälkeen palvelu on toiminnassa.

AddSecure Oy laskuttaa asiakasta turvalaitteista ja hälytysten vastaanottamiset (turvapalvelu turvapuhelimella 8,97€/kk). Turva-auttajakäynnit laskuttaa Hattulan kunta. Turva-auttajakäynneistä peritään tilapäisen kotihoidon maksu, 12,20 euroa/käynti. Ilman turvapuhelinta tehtyjen turva-auttajakäyntien hinta on 25 euroa/käynti.

Mikäli asiakas haluaa lopettaa palvelun tulee lopetus tehdä palveluohjauksen kautta.

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram