Siirry sisältöön

Maksukatto

Asiakasmaksukatto

Kunnallisille sosiaali- ja terveydenhuollon maksuille asetettu asiakasmaksukatto on 683 euroa/kalenterivuosi. Maksukattoa kerryttävien asiakasmaksujen kertymäkausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.).
Maksukaton ylittymisen jälkeen ovat maksukattoon sisältyvät palvelut maksuttomia, paitsi lyhytaikainen laitoshoito.

Maksukattoon sisältyvät maksut
- kertamaksu, vuosimaksu ja päivystysmaksu terveysekeskuksessa
- fysioterapiamaksut
- sarjahoidon maksut
- sairaalan poliklinikkamaksut
- päiväkirurgian maksut
- lyhytaikainen laitoshoito
- laitoshoidon yö- ja päivähoito
- kuntoutushoidon maksut
- maksusitoumuksella saatu ja maksettu hoito
- alle 18-vuotiaat lapset kerryttävät toisen vanhemman maksukattoa

Maksukattoa eivät kerrytä maksut, jotka korvataan toimeentulotukena tai seuraavien lakien perusteella:
- tapaturmavakuutuslaki, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki, sotilasvammalaki, liikennevakuutuslaki, potilasvahinkolaki

Vapaakortti
- kun maksukatto on täyttynyt, asiakkaalle myönnetään vapaakortti
- vapaakortin myöntää se laitos, jossa maksukatto täyttyy
- asiakas todistaa tarvittaessa maksut maksetuiksi esittämällä alkuperäiset kuitit
- vapaakortti on voimassa vuoden loppuun
- vapaakortin voimassaoloaikana ei peritä maksukattoa kerryttäviä maksuja lukuun ottamatta lyhytaikaista laitoshoitoa, josta peritään Hattulan terveydenhuollossa 22,50 euroa vuorokaudelta
- asiakas esittää vapaakortin aina käyttäessään terveydenhuollon palveluita

Maksukaton seuranta on asiakkaan vastuulla.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram