Siirry sisältöön

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on hattulalaisten vammaisten, heidän omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kunnan yhteistyöelin.

Kunnanhallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi kahdeksan jäsentä.  Jäsenistä viisi on vammaisjärjestöjen ehdottamia jäseniä, kolme muuta ovat kunnan edustajia.  Kaikilla jäsenillä on myös varajäsenet. Kunta osoittaa vammaisneuvoston sihteerin.

Vammaisneuvoston tehtävänä on:

  • edistää viranomaisten, vammaisten ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa Hattulassa
  • seurata vammaisten tarpeiden kehitystä Hattulassa
  • seurata kunnan yleisiin oloihin vaikut­tavaa kunnallishallinnon päätöksente­koa vammaisten kannalta
  • edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallin­non päätöksentekoon
  • edistää vammaisten tasa-arvoista osal­listumista yhteiskunnan eri toimintoihin
  • seurata vammaisille tarkoitettujen pal­velujen, tukitoimien ja muiden etuuk­sien kehitystä Hattulassa
  • tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja eri viranomaisille
  • tiedottaa käsittelemistään asioista
  • valmistella toimintasuunnitelma sekä hoitaa muut toimialaansa kuuluvat teh­tävät

Vammaisneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät täältä.

Tästä Vammaisneuvoston esitteeseen.

Vammaisneuvoston jäsenet 2017-2021

Pöytäkirja 2/2020

Pöytäkirja 1/2020

Pöytäkirja 3/2019

Pöytäkirja 2/2019

Pöytäkirja 1/2019

Pöytäkirja 4/2018

Pöytäkirja 3/2018

Pöytäkirja 2/2018

Pöytäkirja 1/2018

Pöytäkirja 4/2017

Pöytäkirja 3/2017

Pöytäkirja 2/2017

Pöytäkirja 1/2017

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram