Siirry sisältöön

Kunnan kuulumisia, Kunnanjohtaja Pekka Järvi

Tilastokuulumisia

Loppuvuodesta alkavat erilaiset tunnusluvut selkeytyä. Hattulan tilinpäätös vuodelta 2023 näyttäisi muodostuvat selkeästi ylijäämäiseksi. Arvioiden mukaan se asettuu noin 2,5 miljoonan euroon ja velkamääräkin tulee laskemaan kohtuullisesti.

Kunnan kumulatiivinen ylijäämä nousee yli 10 miljoonaan euroon, joka on korkein sitten 2000-luvun alun. Alimmillaan olimme noin yhden (1) miljoonan euron tasolla.

Hyviin talouslukemiin vaikuttaa moni tekijä, mutta erityisesti 1) verotulot ovat kehittyneet ennakoitua paremmin ja 2) kunta on hyvin pysynyt käyttösuunnitelmissa.

Hattulan työttömyys on ollut koko vuoden alhaisella tasolla, vaikka lokakuussa se nousi 6 %:iin. Koko vuosi on muuten oltu 5 %:ssa. Joka tapauksessa työttömiä on maakuntaan ja koko maahan verrattuna vähän.

Väkiluvun osalta on niin hyviä kuin vähemmän hyviä uutisia. Pitkään on tiedetty, että syntyvyys on koko maassa ennätyksellisen alhaalla. Näin myös Hattulassa. Vuoden alusta lokakuun loppuun on uusia hattulaisia syntynyt 42. Luonnollinen väestökehitys näyttää tällä hetkellä miinusta 44 eli kuolleita on kaksi kertaa enemmän kuin syntyneitä.

Kuntien välisessä nettomuutossa olemme sitä vastoin pärjänneet hyvin. Tämä tarkoittaa, että muista kunnista Hattulaan on muuttanut enemmän ihmisiä kuin täältä on muuttanut pois, luku on 25 henkilöä plussalla. Maakunnassa vain kahdessa muussa kunnassa on tapahtunut näin. Hämeenlinnassa on plussaa 39 ja Ypäjällä 4. Muissa kunnissa poismuuttajia on ollut enemmän. Hattulalla näyttäisi olevan sitä kuuluisaa vetovoimaa.

Yhteenveto väestökehityksestä on, että meitä hattulaisia oli lokakuun lopussa seitsemän (7) vähemmän kuin vuoden alkaessa. Väestökehitys menee siis jotakuinkin +/- 0-tasolla, kuten aiemminkin on ennakoitu. Ottaen huomioon, että varsin harvassa kunnassa väestömäärä kasvaa, voimme olla varovaisen tyytyväisiä tässä vaiheessa.

Pystyäksemme parempaan, tarvitsemme lisää asuntoja ja monipuolisempaa tonttitarjontaa. Onneksi tämän vuoden puolella pitäisi ainakin tonttitarjonnan saralla olla vielä myönteisiä uutisia tarjolla.

Huolimatta yleisistä epävakaista talousnäkymistä on Hattulan tonttimyynti yllättämässä tänäkin vuonna positiivisesti. Kun viime vuonna teimme ennätykselliset yli 20 kauppaa tai vuokrausta, niin tänäkin vuonna saavutettaneen noin 15 tontin taso! Tämä on tulosta tehokkaasta ja tuottavasta myyntityöstä, jota yhteistyökumppanimme RE/MAX on tehnyt.

Rakentaminen edellyttää toimivaa rakennusvalvontaa

Jotta kunta kehittyy ja pärjää, pitää rakentamisen olla mahdollista. Minulta tontin ostajat kysyvät usein, onko Hattulassa toimiva rakennusvalvonta? Kestääkö rakennusluvan saaminen kovin pitkään? Kysyjille olen voinut kertoa mieluisia uutisia - rakennusluvan keskimääräinen käsittelyaika on Hattulassa tällä hetkellä 19 työpäivää. Siis tervetuloa Hattulaan! Lisäksi Hattulan uusi rakennusjärjestys tulee joulukuussa valtuuston käsittelyyn. Tavoitteena on edelleen sujuvoittaa rakentamista.

Ajoittain nousee keskusteluissa esille lähes sanahirviö suunnittelutarveratkaisuhakemus. Joidenkin mielestä niitä ei pitäisi helpolla myöntää ja toisten mielestä niitä tulee myöntää.

Mikä on suunnittelutarveratkaisuhakemus ja milloin sitä tarvitaan? Mikäli tontilla ei ole voimassa olevaa asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, tulee ennen rakennusluvan hakemista saada hyväksytty suunnittelutarveratkaisu. Ellei sitä hyväksytä, niin sitten ei myöskään rakenneta tai pitää ryhtyä ennen rakentamista asemakaavoittamaan, joka aiheuttaa kustannuksia ja vie aikaa. Toki tavoite on rakentaminen ilman poikkeamislupia kaavoituksen mahdollistamana, mutta se on käytännössä haastavaa.

Kun kaavaa ei ole, niin suunnittelutarveratkaisussa arvioidaan edellytyksiä, joilla kyseisellä tontilla voidaan ylipäätään rakentaa. Tällöin arvioidaan esimerkiksi halutun rakentamispaikan tiestön, luonto- ja maisema-arvojen, raaka- ja jätevesijärjestelmän vaatimuksia sekä mahdollisen rakentamisen vaikutuksia alueen jatkokehittämiselle.

Hattulassa on niin kunnan strategiassa kuin asuntopoliittisessa ohjelmassa linjattu, että rakentamista halutaan edistää. Tämä on luonnollinen linjaus, koska kuntaan halutaan uusia ihmisiä ja erityisesti kylien elinvoiman näkökulmasta rakentamisen edistäminen myös suunnittelutarveratkaisujen avulla on varteenotettava mahdollisuus.

Miksi suunnittelutarveratkaisut ovat Hattulan tyyppisessä kunnassa tärkeitä? Syy on hyvin yksinkertainen. Kunnassa on 9,4 neliökilometriä asemakaavoitettua aluetta, mutta kunnan koko on lähes 430 neliökilometriä, josta toki vesistöä on noin 70 neliökilometriä.

Hattulan suurin asemakaavoitettu alue on Parola lähiympäristöineen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rakennettaessa muualle kuin Parolaan on aloitettava prosessi suunnittelutarveratkaisuhakemuksella. Eikä tarvitse mennä kovinkaan kauas Parolasta, kun suunnittelutarveratkaisuja vaaditaan. Näin esimerkiksi Lehijärven rantatien alueella, missä kunnallistekniikkakin on jo valmiina ja matkaa Parolan keskustaan vain pari kilometriä.

Suunnittelutarvehakemus pidentää rakentamista edeltävää ”byrokratiaa” ja hakemuksen välitön käsittely onkin tärkeää. Joskus hakemusten kanssa ajaudutaan ongelmiin, kuten Hattulassa havahduttiin keväällä 2022. Tuolloin kunnassa oli 25 käsittelemätöntä suunnittelutarveratkaisuhakemusta, joista vanhimmat olivat jo useita vuosia vanhoja. Pitkästä odotuksesta oli se valitettava seuraus, että osa hakijoista oli jo menettänyt kiinnostuksensa rakentamiseen tai rakentanut naapurikuntiin, joten he ilmoittivat ettei hakemusta enää ole syytä käsitellä.

Jotta tilanne ei toistuisi, päätettiin hankkia asian hoitamiseksi ulkopuolista apua ja sitä on saatu. Kuluneen 1,5 vuoden aikana on käsitelty jo noin 50 suunnittelutarvehakemusta, kun ihmiset aktivoituivat lähettämään uusia hakemuksia huomatessaan ”junan lähteneen liikkeelle”. Vanhat on nyt käsitelty ja elämme reaalitilanteessa eli kuntaan saapuvaa hakemusta aletaan käsittelemään viivytyksettä. Näin rakentajan elämä tulee helpommaksi.

Miksi näin pitkää tarinaa rakennusvalvonnasta? Syy löytyy niin väestömäärän kuin verotulojen kehityksestä. Me olemme onnistuneet ainakin toistaiseksi ehkäisemään väestömäärän jyrkimmän laskun ja sitä kautta myös ylläpitämään positiivista verokehitystä. Rakennusvalvonnalla on siinä kehityksessä oma roolinsa. Hyvä muistaa, että Hattulassa on joskus väestömäärä laskenut vuodessa reippaasti yli 100 henkilöllä.

Hyvää pikkujouluajan alkua!

Pappilanniemessä 23.11.2023

Pekka Järvi

Kunnanjohtaja

Viim. päivitetty 23.11.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram