Siirry sisältöön

Elinvoiman tilannekuva

Elinvoiman vuorovaikutteinen tilannekuva toteutetaan Hattulassa kevään sekä syksyn 2024 aikana. Elinvoiman vuorovaikutteisen tilannekuvan tarkoituksena on koota yhteen alueen yrityksiä, oppilaitoksia, järjestöjä sekä julkisia toimijoita Prosessin aikana syntyy tilannekuva siitä millainen Hattulan elinvoiman yleiskuva on nyt ja lähitulevaisuudessa  

Elinvoiman tilannekuva -toimintamalli 

Kyseessä on alun perin Sitrassa kehitetty kolmesta foorumista koostuva toimintamalli, joka tukee alueiden yritysten, julkisen sektorin ja oppilaitosten kykyä toimia yhdessä alueen kehittämiseksi ja yritysten toimintaedellytysten lisäämiseksi. Hattulassa prosessia lähdettiin toteuttamaan hieman eri tavalla kuin mitä Suomen kasvukäytävän ohjeistuksessa oli, koska prosessi venytettiin kestämään yli vuoden 2024 kesän. Näin suunnitteluryhmä koki, että aikataulu tuki parhaiten toteutusta. Toimintamallin kautta pyritään ymmärtämään alueen heikkouksia sekä vahvuuksia, ja luomaan tunnistetuista teemoista eteenpäin vietäviä käytännön ratkaisuja. 

Tilannekuvafoorumit 

Tilannekuvaa työstetään foorumien kautta. Foorumeissa on mukana edustajia kunnasta, oppilaitoksista sekä alueen yrittäjistä. Jokaisessa foorumissa tilannekuvaan tuodaan uusi tietolähde, jonka kautta pyritään pääsemään syvemmälle alueen elinvoiman osatekijöihin.  

Foorumit 

Ensimmäinen tilannekuvafoorumi järjestettiin keskiviikkona 8.5. klo 9.00-11.00. Ensimmäisen foorumin aiheena oli erityisesti yritysten ja oppilaitosten yhteistyö. 

Toinen tilannekuvafoorumi järjestettiin tiistaina 4.6. klo 9.00-11.00. Toisen foorumin aiheena oli erityisesti alueen hanke- ja kehittämistyö. 

Kolmas tilannekuvafoorumi järjestetään tiistaina 22.8. klo 16.15-18.15. Kolmannen foorumin aiheena oli eritysesti alueen osaajatilanne sekä työvoiman saatavuus. 

Mikä luo Hattulan elinvoiman? 

Foorumin osallistujilta kysyttiin sitä, mitkä elementit heidän mielestään luovat Hattulan elinvoimaa. Sanapilvestä näet teemoja, jotka nousivat esille. Suomen kasvukäytävän johtajan, Jaana Villasen, kautta sanapilveen luotiin lisäys siitä etteivät luonto tai sijainti yksistään riitä vielä elinvoimatekijöiksi. Kunnan ja muiden toimijoiden tulee toimia aktiivisesti, jotta sijainti ja luonto saadaan käännettyä elinvoiman pilareiksi. 

Ensimmäisessä foorumissa luotiin myös ensimmäinen versio Hattulan SWOTista. SWOT toimii kehittämisen lähtökohtana, kun tulevissa foorumeissa lähdetään pureutumaan syvemmälle Hattulan elinvoimaan. 

Tervetuloa kaikille julkisiin foorumeihin:

  1. Foorumi ke 8.5. kello 9-11: Yritysten ja oppilaitosten yhteistyö (MENNYT)
    • Parolan Wanhan Apteekin juhlatila (Parolantie 37, 13720 Parola)
  2. Foorumi ti 4.6. kello 9-11 Alueen hanke- ja kehittämistyö (MENNYT)
    • Parolan Wanhan Apteekin juhlatila (Parolantie 37, 13720 Parola)
  3. Foorumi ti 22.8. kello 16-18 Alueen osaajatilanne
    • Parolan Wanhan Apteekin juhlatila (Parolantie 37, 13720 Parola)

Viim. päivitetty 18.6.2024
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram