Siirry sisältöön

Luvanhakeminen ja rakennustyön suoritus

Rakennusprojektin lupa-asiakirjojen täyttäminen sekä lupien hakeminen on vaativa kokonaisuus, jossa asiantuntija on suureksi avuksi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat rakentamista koskevien säännösten, määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan lupa: rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa. Luvan myöntäjänä on paikallinen rakennusvalvontaviranomainen.

Rakennustyöhön liittyviä lupia, katselmuksia ja tarkastuksia ovat:

Rakennuslupa
Toimenpidelupa
Ilmoitusmenettely
Maisematyölupa
Rakennuksen purkamislupa ja -ilmoitus

Katselmukset:
Aloituskokous
Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen
Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman jälikimittaus
Rakennekatselmus ja käyttöönottokatselmus
Loppukatselmus

Lupapäätöksessä mainitaan, mitä katselmuksia vastaavan työnjohtajan tulee rakennustyön edistymisen mukaan tilata rakennusvalvonnasta.

Lisäksi rakennusvalvonta voi tehdä työmaalla tarkastuksia, jos katsoo ne tarpeellisiksi (MRL 150 a §)
Työmaalla tulee olla nähtävillä hyväksytyt, leimatut suunnitelmat. Katselmuksissa tulee olla läsnä rakennuttaja (tai hänen edustajansa) ja vastaava työnjohtaja sekä tarpeen mukaan muita vastuuhenkilöitä.

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram