Siirry sisältöön

Hankkeet

Hattulan kunta ja kehittää aktiivisesti palveluitaan ja kokeilee uusia toimintatapoja erilaisten hankkeiden avulla. Hankkeet ovat joko kunnan itsensä hallinnoimia tai yhteistyöhankkeita kumppaneiden kanssa.

Käynnissä olevia hankkeita

Kumppanuuden Hattula (1.6.2022 – 31.12.2023)

Tavoitteet:

  • kunnan ja yhdistysten välinen yhteistyö lisääntyy, monipuolistuu ja on aiempaa pitkäjänteisempää
  • paikallista yhteistyötä ulotetaan normaaliajan ohella myös poikkeustilanteisiin varautumiseen
  • yhdistykset ja kylät parantavat toimintaansa kehittäen valmiuksiaan reagoida toimintaympäristönsä muutoksiin
  • yhteistyö yhdistysten kesken lisääntyy ja monipuolistuu

Kokonaisbudjetti 65 264 eur, josta Leader-rahoitusta Linnaseutu ry:n kautta 70 %.

Lisätietoja:

Heikki Konsala, hankekoordinaattori
heikki.konsala@hattula.fi


Tieto lisää toimivuutta (2022-09/2024)

Hattulan kunta on mukana valtiovarainministeriön rahoittamassa Tieto lisää toimivuutta -hankkeessa, jolla edistetään paikkatiedon, lupa-asiointipalvelun, rakennusvalvonnan ja maankäytön digitalisaatiota. Yhteishankkeessa ovat mukana Janakkala, Hattula ja Forssa. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta yhteensä 518 500 euroa, josta Hattulan osuus on 323 000 euroa.

Hankkeen tuotoksina tavoitellaan osallistujakunnissa yhdenmukaista prosessimallinnusta sekä tietoarkkitehtuuria, joiden määrittelemänä edistetään tiedonohjaussuunnitelman jäsentämistä rakennusvalvonnan- ja maankäytön uusien tehokkaampien työtapojen kehittämiseksi. Tehostunut toiminta helpottaa kuntalaisten arkea sovellusalueeseen liittyvien palveluiden kehittyessä. Onnistuessaan kehittyvä järjestelmäarkkitehtuuri ja kehittyvät työkalut lisäävät työn tuottavuutta ja luovat pohjan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYHTI) ja tulevaisuuden digitaalisten tietopalveluiden kehittymiselle.

Lisätietoja:

Kari Uusitalo, elinvoimajohtaja
kari.uusitalo@hattula.fi

Janne Jeronen, järjestelmäinsinööri
janne.jeronen@hattula.fi

Petri Pakarimäki, tiedonhallintapäällikkö
petri.pakarimaki@hattula.fi

Hattulan kunnan logo sinisellä taustalla


Erityisavustus kouluissa tehtävän nuorisotyön kehittämiseen (1.1.2023-31.12.2024)

Hankkeen tavoitteena on koronapandemian jälkeisen koulunuorisotyön kehittäminen ja vahvistaminen Hattulan kunnan alueella, pääpainona koulupudokkaiden ja muiden kouluarjessa haasteita kokevien tukeminen. Tärkeänä tavoitteena on entistä tiiviimmän yhteistyön luominen koulujen henkilökunnan ja nuorisotyöntekijöiden välillä. Hankkeen avulla pyritään takaamaan matalan kynnyksen nopea tuen saanti myös hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisen jälkeen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 50 000 €.

Lisätietoja:

Hanna Träff, nuorisotyöntekijä
hanna.traff@eduhat.fi

Mirka Saarinen, nuorisotyöntekijä
mirka.saarinen2@eduhat.fi

Hattulan kunnan logo sinisellä taustalla


Lasten ja nuorten harrastustoiminta (1.6.2023-31.5.2024)

Hankkeen tavoitteena on luoda monipuolinen tarjonta erilaisia harrastamisen muotoja kaikki oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat ikäluokat sekä nuoret aikuiset huomioiden.

Hankkeessa huomioidaan vahvasti myös kylillä asuvat lapset ja nuoret, joille kulkeminen Hattulan keskusta-alueelle saattaa olla haasteellista - keskusta-aluetta silti unohtamatta.

Toiminta toteutetaan "lapsi lähellä"-ajatuksella ja ohjauksessa käytetään erilaisia menetelmiä sekä tarjotaan monipuolisia oppimiskokemuksia ja elämyksiä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle avustusta 5 000 €.

Lisätietoja:

Mirka Saarinen, nuorisotyöntekijä
mirka.saarinen2@eduhat.fi

Hattulan kunnan logo sinisellä taustalla


Päättyneitä hankkeita

Hattulan Hurmaavat (1.5.2020-30.4.2022)

Hattulan Hurmaavat oli kaksivuotinen Hattulan kunnan ja kolmen matkailualan yrityksen yritysryhmähanke. Mukana hankkeessa olivat Hattula Golf, Hatusen Liiketilat ja Inkalan Kartano. Hanke osoitti, että hattulalaisilta matkailualan yrittäjiltä löytyy vahvaa yhteen hiileen puhaltamisen mentaliteettia. Verkostoitumalla ja yhteistyöllä yritykset kehittivät yhdessä palveluitaan, tukivat, kannustivat sekä auttoivat toisiaan. ”Matkailua kehittämällä luodaan elinvoimaa edistäviä vaikutuksia koko alueelle”, totesi Leila Ylitalo Inkalan Kartanosta. Osana hanketta syntyi myös uusi, raikas Visit Hattula –logo kaikkien hattulalaisten yritysten käyttöön. Logon eri värivaihtoehtoineen suunnitteli hattulalainen Marika Ijäs MI Suunnittelusta.

Visit Hattula tunnus

Logomateriaali löytyy Hattulan kunnan verkkosivuilta osoitteesta https://www.hattula.fi/palvelut/matkailu-ja-vapaa-aika/matkailu-ja-neuvontapalvelut/visit-hattula/

Hattulan Hurmaavat -yritysryhmähanketta rahoitettiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Yritysryhmän hanketuki on tarkoitettu kehittämispalvelujen hankintaan. Osa hankkeen kehittämistoimista oli kaikille osallistujille yhteisiä, osa yrityskohtaisia. Julkisen rahoituksen osuus yritysryhmähankkeessa on 75 % ja osallistujat maksoivat kustannuksista itse 25 %.

Lisätietoja:

Tiina Heinonen, projektipäällikkö
tiina.heinonen@proagria.fi

Hattulan kunnan logo sinisellä taustalla
Viim. päivitetty 27.2.2024
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram