Siirry sisältöön

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset linjaukset

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Oppilaan oppimisen tuen määrittelystä vastaa opetuksen järjestäjä. Oppilaan koulunkäyntiin ja oppimisen tukeen liittyvät asiat suunnitellaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tarvittaessa huoltaja voi ottaa yhteyttä oppilaan luokanopettajaan tai luokanvalvojaan.

Viim. päivitetty 14.8.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram