Siirry sisältöön

Esiopetuksen matkakustannuskorvaus

Huoltajat vastaavat lapsen kuljetuksesta esiopetukseen, jos he käyttävät esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Kun huoltajat valitsevat lapselle vain lainmukaisen maksuttoman esiopetuksen (4h/pv) lapsella on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljetusavustukseen, mikäli matkan pituus kunnan määrittelemään lähiesiopetuspaikkaan on yli 5 km. Matka mitataan lyhintä yleisessä käytössä olevaa jalankulkukelpoista tietä pitkin kodin pihalta esiopetuspaikan pihalle. Huoltajien tulee hakea sähköisellä kuljetushakemuksella lapselleen kuljetusta.

Mikäli matka esioppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu esioppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, voidaan kuljetus myöntää tapauskohtaisesti erillisellä päätöksellä joko terveydellisten syiden tai vaarallisuuden perusteella. Hakemus esiopetuksen kuljetuskustannusten korvaamisesta toimitetaan sivistystoimistoon.

Kuljetushakemus

Koulukuljetusopas

Viim. päivitetty 11.8.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram