Siirry sisältöön

Hallinto ja päätöksenteko

Päätöksenteko-organisaatio muodostuu kunnanvaltuustosta, kunnanhallituksesta, lautakunnista ja jaostoista. Kunnan operatiivista toimintaa johtaa kunnanjohtaja. Toimialajohtajat vastaavat oman toimialansa toiminnasta. Kunnan johtoryhmän tavoitteena on yhteensovittaa eri toimialojen palveluja, toimintaa ja kehittämistä.

Valtuustokaudella 2021-2025 kunnanvaltuuston puheenjohtajana toimii Kari Ventola ja kunnanhallituksen puheenjohtajana Ellen Rydbeck.

Kunnan johtoryhmä:

kunnanjohtaja (pj.), talous- ja henkilöstöjohtaja, elinvoimajohtaja sekä sivistys- ja hyvinvointijohtaja.

Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilöhakemiston kautta.

Sidonnaisuusilmoitukset

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset. (Kuntalaki 84 §).

Sidonnaisuusrekisteri 4.3.2024

Lisää aiheesta

Kuntastrategia ja muut asiakirjat

Viim. päivitetty 5.4.2024
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram