Siirry sisältöön

Lasten kotihoidontuki

Lasten kotihoidon tuen saamisen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, jota ei hoideta kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon tukea voidaan maksaa kuitenkin, jos lapsi on osapäiväisessä kunnan järjestämässä esiopetuksessa vuotta ennen kouluun menoa, tai jos lapsi aloittaa koulunkäynnin 6-vuotiaana eli vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista.

Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään varhiaskasvatukseen, tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.

Kuntalisä

Kuntalisä maksetaan vain nuorimmasta lapsesta 200,00 e/kk, edellytyksenä on, että saa hoitolisää.

Hoitolisän määrän pitää olla vähintään 50,00 euroa, jotta kuntalisää maksetaan.

Kela ei maksa kuntalisää, jos joku perheen lapsista on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai saa yksityisen hoidon tukea.

Tämänhetkisen Kelan kautta maksettavan kuntalisän voit selvittää tekemällä arviolaskelman Lastenhoidon tuki -laskurilla

Lasten kotihoidon tuki maksetaan sille lapsen vanhemmalle tai muulle huoltajalle, joka pääasiassa hoitaa lasta. Tuki maksetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen tuen saajan pankkitilille kuukauden viimeinen arkipäivä. Tukea ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta.

Lasten kotihoidon tukea haetaan Kelan paikallistoimistosta. Kotihoidon tuki on vanhemman veronalaista tuloa. Kela pidättää tuesta ennakkoveron verohallituksen päätöksen mukaisesti.

Lapsen hoitomuodon sekä perheen tulojen muutoksista on välittömästi ilmoitettava Kelaan. Näin vältetään tuen liikamaksu ja siitä aiheutuva takaisinperintä.

Tarkempaa tietoa kotihoidon tuen määristä ja ehdoista löytyy osoitteesta kela.fi/kotihoidontuki

Viim. päivitetty 25.6.2019
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram