Siirry sisältöön

Oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalvelu Valpas

Valpas koostaa yhteen tietoa Opintopolun muista palveluista ja näyttää tietoa oppivelvollisuuden suorittamisesta. Palvelussa ovat tiedot oppijan oppivelvollisuudesta, opiskeluoikeuksista ja koulutuksen maksuttomuudesta, haku- ja valintahistoria, yhteystiedot sekä tiedot viranomaisten välisistä vastuuilmoituksista ja oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä. Oppivelvollisuuslaki uudistui elokuussa 2021 ja uudistuksen myötä oppivelvollisuus laajeni toiselle asteelle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että peruskoulun päättävä nuori on velvoitettu hakemaan jatko-opintoihin. Oppivelvollisuus koskee siis kaikkia perusopetuksen ja toisen asteen opintojen ikäluokkia.

Mikäli nuori jää yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, keskeyttää opintonsa tai erotetaan koulusta, kunnalla on valvontavastuu ja velvollisuus osoittaa nuorelle opiskelupaikka kahden kuukauden sisällä.

Mikäli opiskeluiden tai perusopetuksen aikana nuorelle tulee esteitä oppivelvollisuuden suorittamiseen, esim. pitkäaikainen sairaus, tilapäinen (vähintään kuukauden kestävä) muutto ulkomaille, raskaus tai muu vakava elämäntilanteeseen liittyvä este, nuorelle voidaan harkinnan mukaan myöntää määräaikainen oppivelvollisuuden keskeyttämispäätös. Toistaiseksi voimassa oleva päätös keskeytyksestä voidaan myöntää vain oppivelvollisuuden suorittamisen estävän pysyvän vamman tai sairauden vuoksi.

Hakemukseen liitetään aina päätökseen vaikuttavat todistukset. Hakemuksessa tulee olla molempien virallisten huoltajien nimet ja allekirjoitukset.

Tämä lomake ei ole loma-anomus, vaan lyhyet lomat (max. 3 vrk) anotaan edelleen suoraan opettajilta, 4-10 vrk rehtorilta ja yli 10 vuorokauden lomat perusopetuksen palvelualuepäälliköltä.

Lisätietoja Valpas-järjestelmästä ja oppivelvollisuudesta 

Valpas-valvonta, nuorisotyöntekijä
Mirka Saarinen
050 3066 650
mirka.saarinen2@eduhat.fi

Viim. päivitetty 5.4.2024
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram