Siirry sisältöön

Lapsen kasvun ja oppimisen tuki

Varhaiskasvatuksen arjen päivittäinen peruspedagogiikka tukee jokaisen lapsen kasvua, oppimista ja kehitystä. Lisäksi lapsen kehitystä tuetaan tarvittaessa yksilöllisin menetelmin lapsen tarpeiden edellyttämällä tavalla. Lähtökohtana on luoda turvallinen vuorovaikutus- ja oppimisympäristö, joka huomioi lapsen omat oppimisen vahvuudet ja mahdollisuudet.

Tukea järjestetään varhaiskasvatuksessa tukemalla lapsen toimintaa ryhmän jäsenenä.  Huoltajien ja varhaiskasvatuksen kasvatajien havainnot lapsen kehityksestä ja oppimisesta ovat varhaiskasvatuksen tukitoimien lähtökohtana. Riittävän aikaiset ja oikein kohdennetut tukitoimet aloitetaan varhaiskasvatuksessa heti kun tuen tarve on havaittu. Tukitoimista sovitaan yhdessä huoltajien kanssa.

Varhaiserityisopettajat (VEO) työskentelevät oman alueensa päiväkodeissa. He ohjaavat ja konsultoivat kasvattajia sekä tekevät monialaista yhteistyötä lasten huoltajien kanssa. Varhaiserityisopettajat ohjaavat päiväkodeissa erilaisia pienryhmiä yli ryhmärajojen joko yksin tai yhdessä kasvattajien kanssa. Varhaiserityiskasvatuksen koulutus- ja kehittämistyö on myös osa heidän työtänsä.

Viim. päivitetty 12.10.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram