Siirry sisältöön

Työllisyyden kuntakokeilu

Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala osallistuvat yhdessä työllisyyden kuntakokeiluun, joka alkaa 1. maaliskuuta 2021 ja päättyy 31.12.2024. Kokeilun aikana tietyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi.

Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Kuntakokeilun asiakkaita ovat

  • työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  • kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
  • kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

 

 

Sinulle nimetään omavalmentaja työnhaun tueksi

Kuntakokeilun asiakas saa itselleen omavalmentajan, joka ohjaa eteenpäin palveluihin. Kunnan palvelut ovat käytettävissä kuntakokeilun asiakkaille ja niihin voi edelleen hakeutua myös suoraan. Kunnan palvelut ovat myös saatavilla niille TE-toimiston asiakkaille, jotka eivät ole kuntakokeilun asiakkaita.

 

 

Mistä tiedän, olenko kuntakokeilun asiakas?

Siirtyminen kuntakokeilun asiakkaaksi tapahtuu automaattisesti. Kaikille työllisyyden kuntakokeilun asiakasryhmiin kuuluville henkilöille ilmoitetaan  asiakkuudesta henkilökohtaisesti kirjeellä. Ennen kuin asiakkuutesi siirretään TE-toimistolta kunnalle, sekä TE-hallinto että oma kuntasi ovat sinuun suoraan yhteydessä.

Voit valmistautua yhteydenottoon etukäteen. Pohdi esimerkiksi:

  • Tarvitsetko tukea työnhakuun?
  • Tarvitsetko päivitystä osaamiseesi?
  • Oletko kiinnostunut yrittäjyydestä?
  • Mitkä muut asiat vaikuttavat työnhakuusi ja työnvastaanottamiseen?

 

 

Miten ilmoittaudun työnhakijaksi?

Työnhaku alkaa ilmoittautumalla TE-toimistoon Oma asioinnin kautta, josta sinut ohjataan kuntakokeilun asiakkaaksi. Jos olet sopinut TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai tehtävistä, muista hoitaa ne sovitusti määräaikaan mennessä.

Ilmoita mahdollisista muutoksista aina Oma asioinnin kautta:

  • Jos yhteystiedot muuttuvat tai tilanteesi muuttuu esim. aloitat työt tai opinnot
  • Haluat jättää yhteydenottopyynnön omalle työntekijällesi

 

 

Entä jos en kuulu kuntakokeilun piiriin?

Jos et kuulu mihinkään työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmään, asiointisi jatkuu TE-toimistossa kuten ennenkin. Kaikki kunnan palvelut ovat edelleen myös sinun käytettävissäsi ja TE-toimisto voi yhtä lailla ohjata sinut eteenpäin näihin palveluihin.

 

 

Mitä tapahtuu, jos muutan kokeilun aikana toiseen kuntaan?

Työllisyyden kuntakokeilussa on mukana useita kuntia. Jos muutat kuntaan, joka ei ole mukana työllisyyden kuntakokeilussa, asiakkuutesi siirtyy takaisin TE-toimistolle. Muussa tapauksessa siirryt uuden kotikuntasi kokeilun asiakkaaksi. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta löydät kaikki työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvat kunnat.

Viim. päivitetty 12.7.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram