Siirry sisältöön

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Haluttaessa poiketa rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten kaavamääräyksistä tai rakennusjärjestyksestä, tarvitaan ennen rakennusluvan hakemista poikkeamispäätös. Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle edellytetään yleensä erillistä suunnittelutarveratkaisua ennen rakennusluvan hakemista. Suunnittelutarvemenettelyn yhteydessä selvitetään onko rakennusluvan myöntämiselle erityisiä edellytyksiä.

Viim. päivitetty 11.4.2024
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram