Siirry sisältöön

Kuntastrategia ja muut asiakirjat

Strategia

Hattulan kunnanvaltuusto on hyväksynyt kuntastrategian vuosille 2022-2030 kokouksessaan 16.2.2022. Kuntastrategian kolme päätavoitetta ovat hyvinvoiva kuntalainen, mahdollistava ilmapiiri ja kestävä kehitys.

Kuntastrategia 2022-2030

Hallintosääntö

Kuntalain mukaisesti kunnassa on oltava hallintosääntö, jossa määrätään muun muassa hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston kokousmenettelystä. Kunnanvaltuusto päättää hallintosäännöstä.

Hattulan kunnan hallintosääntö 1.2.2024 alkaen

Strategiaa tukevat suunnitelmat, ohjelmat ja raportit

Strategian lisäksi kunnanvaltuusto on hyväksynyt muita, strategiaa tukevia suunnitelmia, ohjelmia ja ohjeita, joiden toteutumisesta raportoidaan säännöllisesti.

Konserniohje 2023

Talouden suunnitelmat ja raportointi

Talousarvio ja -suunnitelma 2024-2026

Talousarvio ja -suunnitelma 2023-2025

Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024

Tilinpäätös 2022

Tilinpäätös 2021

Tilintarkastuskertomus 2022

Tilintarkastuskertomus 2021

Maankäyttö ja rakentaminen

Hattulan kunnan maapoliittinen ohjelma

Kaavoituskatsaus 2023-2024

Rakennusjärjestys 31.1.2024

Asuntopoliittinen ohjelma 21.9.2022

Elinvoima

Hattulan kunnan ilmasto- ja luontotyösuunnitelma 2023-2025

Henkilöstö ja hyvinvointi

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025

Hattulan hyvinvointisuunnitelma 2022-2025, tiivistelmä

Hattulan kunnan Lapsiystävällinen kunta-mallin toimintasuunnitelma

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2023-2025

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2024-2025

Hyvinvointiraportti 2023

Hyvinvointiraportti 2022

Toimivallan siirtopäätökset

Hallintosäännön mukaan tietyt kunnan viranomaiset voivat siirtää hallintosäännössä määriteltyä toimivaltaansa edelleen alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle. Toimivallan siirtopäätöksistä on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa.

Toimivallan siirtopäätös - johtava rakennustarkastaja 30.1.2023 alkaen

Toimivallan siirtopäätös -  24.2.2023 § 55; varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikön toimivallan siirtäminen varhaiskasvatuksen palveluesimiehille

Toimivallan siirtopäätös - 9.3.2023 § 70 Esi-ja perusopetuksen palvelualuepäällikön toimivallasta esiopetuskokonaisuuden siirtäminen varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikölle

Toimivallan siirtopäätös - 16.5.2023 § 198 -  esi- ja perusopetuksen palvelualuepäällikön toimivallan kohdan 1. alakoulujen rehtoreille ja koulunjohtajalle lyhytaikaisten virka- ja työsuhteisten valinnassa
- sivistys- ja hyvinvointijohtajan toimivallan kohdan 25. yli 10 koulupäivän mittaisesta vapautuksesta opetukseen osallistumisesta esi ja perusopetuksen palvelualuepäällikölle

Toimivallan siirtopäätös - elinvoimajohtaja 29.11.2022 alkaen

Toimivallan siirtopäätös - johtava rehtori 1.10.2020 alkaen

Toimivallan siirtopäätös - sosiaalipalvelupäällikkö

Toimivallan siirtopäätös - kunnanhallitus 26.10.2020 alkaen

Toimivallan siirtopäätös viranomaisjaosto 30.10.2020 alkaen

Toimivallan siirtopäätös - johtava rehtori 1.8.2021 alkaen

Toimivallan siirtopäätös - johtava rehtori 1.9.2021 alkaen

Toimivallan siirtopäätös (sivutoimiluvat) - kunnanhallitus 6.9.2021

Toimivallan siirtopäätös - hyvinvointilautakunnan alaisten jaostojen vastuiden jakaminen 13.10.2021

Toimivallan siirtopäätös - elinvoimajohtaja 14.12.2021 alkaen

Viim. päivitetty 17.6.2024
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram