Siirry sisältöön

Kuntastrategia ja muut asiakirjat

Kuntastrategia 2022-2030

Konserniohje 2023

Asuntopoliittinen ohjelma 21.9.2022

Hattulan kunnan hallintosääntö 1.2.2024 alkaen

Toimivallan siirtopäätös - johtava rakennustarkastaja 30.1.2023 alkaen

Toimivallan siirtopäätös -  24.2.2023 § 55; varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikön toimivallan siirtäminen varhaiskasvatuksen palveluesimiehille

Toimivallan siirtopäätös - 9.3.2023 § 70 Esi-ja perusopetuksen palvelualuepäällikön toimivallasta esiopetuskokonaisuuden siirtäminen varhaiskasvatuksen palvelualuepäällikölle

Toimivallan siirtopäätös - 16.5.2023 § 198 -  esi- ja perusopetuksen palvelualuepäällikön toimivallan kohdan 1. alakoulujen rehtoreille ja koulunjohtajalle lyhytaikaisten virka- ja työsuhteisten valinnassa
- sivistys- ja hyvinvointijohtajan toimivallan kohdan 25. yli 10 koulupäivän mittaisesta vapautuksesta opetukseen osallistumisesta esi ja perusopetuksen palvelualuepäällikölle

Hattulan kunnan ilmasto- ja luontotyösuunnitelma 2023-2025

Hattulan kunnan hallintosääntö 24.1.2023 alkaen

Hattulan kunnan hallintosääntö 22.2.2022 alkaen

Hattulan kunnan hallintosääntö 14.12.2020 alkaen

Toimivallan siirtopäätös - johtava rehtori 1.10.2020 alkaen

Toimivallan siirtopäätös - sosiaalipalvelupäällikkö

Toimivallan siirtopäätös - kunnanhallitus 26.10.2020 alkaen

Toimivallan siirtopäätös viranomaisjaosto 30.10.2020 alkaen

Toimivallan siirtopäätös - johtava rehtori 1.8.2021 alkaen

Toimivallan siirtopäätös - johtava rehtori 1.9.2021 alkaen

Toimivallan siirtopäätös (sivutoimiluvat) - kunnanhallitus 6.9.2021

Toimivallan siirtopäätös - hyvinvointilautakunnan alaisten jaostojen vastuiden jakaminen 13.10.2021

Toimivallan siirtopäätös - elinvoimajohtaja 14.12.2021 alkaen

Hattulan kunnan hallintosääntö 30.9.2020 saakka

Hankintaohjelma (päivitetty 2019)

Henkilöstökertomus 2020

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025

Tiivistelmä Hattulan laajasta hyvinvointikertomuksesta (2017-2021)

Hattulan hyvinvointisuunnitelma 2022-2025, tiivistelmä

Talousarvio ja -suunnitelma 2023-2025

Talousarvio ja -suunnitelma 2022-2024

Talousarvio ja -suunnitelma 2021-2023

Talousarvio ja -suunnitelma 2020-2022

Talousarvio ja -suunnitelma 2019-2021

Tilinpäätös 2022 Tilintarkastuskertomus 2022

Tilinpäätös_2021 Arviointikertomus 2021 Tilintarkastuskertomus 2021

Tilinpäätös 2020 Arviointikertomus 2020 Tilintarkastuskertomus 2020

Tasekirja 2019 Arviointikertomus 2019 Tilintarkastuskertomus 2019

Tasekirja 2018 Arviointikertomus 2018 Tilintarkastuskertomus 2018

Tasekirja 2017

Tasekirja 2016

Tasekirja 2015

Yhdistysohjelma 2020

Hattulan kunnan maapoliittinen ohjelma

Viim. päivitetty 1.2.2024
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram