Siirry sisältöön

Hulevesi

Hulevesilaskutus

Hattulan kunnanvaltuusto päätti julkisoikeudellisen hulevesimaksun käyttöönotosta 14.11.2018 (§ 61).

Hattulan kunta laskuttaa vuoden 2022 hulevesimaksut lokakuun 2022 aikana. Hulevesilasku tullaan osoittamaan Hattulan kunnan asemakaava-alueilla sijaitseville kiinteistöille sekä asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille, jotka rajautuvat kunnan ylläpitämään katualueeseen. Hulevesimaksu kohdistetaan kaikille rakennetuille kiinteistöille riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi ojaan, hulevesiviemäriin vai maaperään imeyttämällä.

Kiinteistö, jonka katsotaan olevan rakentamaton, vapautetaan hulevesimaksusta.

Maksun perusteena maankäyttö- ja rakennuslaki

Julkisoikeudellisen ulosottokelpoisen hulevesimaksun käyttöönotto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (22.8.2014/682/§103 n), jonka mukaan kunta voi periä hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Hulevesimaksun käyttöönoton myötä HS-Vesi ei enää laskuta osana jäteveden käyttömaksua hulevesien viemäröinnistä aiheutuvia kustannuksia. Tämän johdosta HS-Vesi on voinut laskea jäteveden käyttömaksua 8 % vuoden 2018 alusta.

Maksun suuruuteen vaikuttavat seikat

Hulevesimaksun suuruuteen vaikuttavat kiinteistön maapohjan pinta-ala ja asemakaavan mukainen käyttötarkoitus. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit ja määräalat. Tavanomaiset pientalokiinteistöt on vapautettu pinta-ala-tarkastelusta ja niille osoitetaan pienimmän pinta-alaluokan mukainen perusmaksu. Vuonna 2019 on teollisuus- ja varastorakennusten käyttötarkoituskerrointa pienennetty kymmenestä kahdeksaan ja kiinteistökohtainen maksun yläraja on 500,00 euroa.

Päätöksen perusteet löytyvät täältä.

Kunnanvirasto:
Pappilanniementie 9, 13880 Hattula
hattulan.kunta@hattula.fi

Kunnan palvelupiste:
050 577 8722
palvelupiste@hattula.fi
Avoinna ma-pe 8-15

Tilavaraukset:
timmivaraukset@hattula.fi

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram