Siirry sisältöön

Vesihuolto

Hattulan kunnan vesihuoltoasiat hoidetaan Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:ssä, joka on Hämeenlinnan kaupungin, Hattulan kunnan ja Akaan kaupungin yhteisesti omistama vesihuoltoyhtiö.

Vikailmoitukset:
-vesijohtoviat puh. 03 621 3717
-viemäriviat puh. 03 6213 720
-veden laatuhäiriöt puh. 03 6212 225

Em. numerot vastaavat kaikkina vuorokaudenaikoina.

HS-Vesi(avautuu uudessa ikkunassa)

HS-Vesi: vesihuollon toiminta-alueet(avautuu uudessa ikkunassa)

Vesilaitosyhdistys(avautuu uudessa ikkunassa)

Kaivot

Yksityiskaivojen veden laadusta huolehtii kaivon omistaja. Kaivon rakenne on hyvä tarkistaa säännöllisesti ja varmistua, ettei kaivoon pääse pintavesiä läpivientien, kannen tai renkaiden saumakohdista.

Vesi kannattaa myös tutkituttaa säännöllisesti, koska kaikki haitalliset aineet ja mikrobit eivät näy tai maistu. Suositus on kolmen vuoden välein.

Tutkimusta haluava voi kääntyä kaivovesianalyysejä tekevien laboratorioiden puoleen. Jotta analyysitulos olisi mahdollisimman luotettava, tulisi puhtaat näytepullot hakea laboratoriosta. Desinfioinnin jälkeen pitää odottaa ainakin viikko ennen uuden vesinäytteen ottamista.

Terveystarkastajalta saa neuvoja ja opastusta veden laatuun liittyvissä kysymyksissä ja laboratoriotulosten tulkitsemisessa:

Terveystarkastaja Pirjo Suominen puhelin 03 621 3776 / pirjo.suominen@hameenlinna.fi(avautuu uudessa ikkunassa)

Hattulan vesihuollon toiminta-alue 2019:

Hattula – Yleiskartta

Hulevesilaskutus

Hattulan kunnanvaltuusto päätti julkisoikeudellisen hulevesimaksun käyttöönotosta
14.11.2018 (§ 61).

Hattulan kunta laskuttaa vuoden 2023 hulevesimaksut lokakuun 2023 aikana. Hulevesilasku
tullaan osoittamaan Hattulan kunnan asemakaava-alueilla sijaitseville kiinteistöille sekä
asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitseville kiinteistöille, jotka rajautuvat kunnan
ylläpitämään katualueeseen. Hulevesimaksu kohdistetaan kaikille rakennetuille kiinteistöille riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi ojaan, hulevesiviemäriin vai maaperään imeyttämällä.

Kiinteistö, jonka katsotaan olevan rakentamaton, vapautetaan hulevesimaksusta.

Maksun perusteena maankäyttö- ja rakennuslaki

Julkisoikeudellisen ulosottokelpoisen hulevesimaksun käyttöönotto perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (22.8.2014/682/§103 n), jonka mukaan kunta voi periä hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Hulevesimaksun käyttöönoton myötä HS-Vesi ei enää laskuta osana jäteveden käyttömaksua hulevesien viemäröinnistä aiheutuvia kustannuksia. Tämän johdosta HS-Vesi on voinut laskea jäteveden käyttömaksua 8 % vuoden 2018 alusta.

Maksun suuruuteen vaikuttavat seikat

Hulevesimaksun suuruuteen vaikuttavat kiinteistön maapohjan pinta-ala ja asemakaavan
mukainen käyttötarkoitus. Kiinteistöjä ovat tilat, tontit ja määräalat. Tavanomaiset
pientalokiinteistöt on vapautettu pinta-ala-tarkastelusta ja niille osoitetaan pienimmän pinta-alaluokan mukainen perusmaksu. Vuonna 2019 on teollisuus- ja varastorakennusten
käyttötarkoituskerrointa pienennetty kymmenestä kahdeksaan ja kiinteistökohtainen maksun yläraja on 500,00 euroa.

Päätöksen perusteet löytyvät täältä.

Viim. päivitetty 4.10.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram