Siirry sisältöön

Koulutapaturmat

Mikä koulutapaturma?

Koulussa sattuneena tapaturmana pidetään tapaturmaa, joka tapahtuu opetustyön aikana tai muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa ja joka on äkillinen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta.

Koulutapaturmina korvataan myös sellaiset vammat, jotka ovat syntyneet muussa koulun järjestämässä tilaisuudessa, jos tapaturma ja kulut ovat sellaisia, että ne kuuluvat vakuutusehtojen mukaan korvattavaksi ja toiminta on koulun opetussuunnitelman mukaista.

Miten toimitaan koulutapaturman sattuessa?

Tapaturman sattuessa pyritään oppilaalle antamaan välitön ensiapu koulussa ja oppilas ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Vanhempiin pyritään aina saamaan yhteys tapaturman sattuessa. Huoltaja huolehtii oppilaan mahdollisista lääkärissä käynneistä.

Oppilaan tapaturmasta on aina koulussa täytettävä tapaturmailmoituslomake. Lomake täytetään vaikka lääkärin hoitoa ei tarvittaisikaan. Tapaturmailmoituksen pohjalta sivistystoimistossa tehdään oppilaan tapaturmasta sähköinen vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Tapaturmailmoituslomakkeita on saatavissa sivistystoimistosta tai kouluilta. Lomake palautetaan sivistystoimistoon.

Hattulassa vakuutusyhtiönä toimii 1.1.2022 alkaen Fennia.

Koulutapaturmasta aiheutuneiden kulujen korvaaminen

Koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa, koulumatkalla ja majoituksessa sattuneen tapaturman hoito on oppilaalle maksutonta. (Perusopetuslaki 34 §)

Mikäli huoltajat haluavat vakuuttaa lapsensa tapaturmien varalta laajemmin kuin välittömien sairaskulujen osalta, on se tehtävä omalla kustannuksella.

Mitä korvataan?

Hoito kunnallisessa terveydenhoidossa sekä yksityisillä lääkäriasemilla
- alle 18-vuotiaat:

Alle 18-vuotiaiden hoito terveyskeskuksissa on maksutonta

- yli 18-vuotiaat sekä yksityisen puolen lääkärikäynnit:

Yli 18-vuotiaille korvataan hoito alkuperäisiä laskuja ja kuitteja vastaan. Samoin yksityisellä puolella tehdyt lääkärikäynnit. Huom. laskusta tulee olla tehtynä Kela-vähennys.

Mikäli tapaturman kohteeksi joutuneelle oppilaalle tai hänen huoltajalleen aiheutuu kustannuksia esim. välittömään kuljetukseen liittyviä taksimaksuja, tulee taksimaksusta toimittaa kuitti sivistystoimistoon. Oman auton käytöstä tulee huoltajan toimittaa matkalaskulla korvaushakemus. Korvaus maksetaan tapaturmasta johtuneista välittömistä kuljetus- ja hoitokuluista (Huom. ei fysikaalisesta hoidosta aiheutuneita kuluja).

Korvaushakemuksessa on mainittava, jos oppilas on käynyt lääkärissä tai terveyskeskuksessa ja missä on käynyt ja kuka lääkäri/terveydenhoitaja hoitanut.

Koulutapaturman ollessa kyseessä, on terveyskeskuksessa tai keskussairaalassa mainittava, että kyseessä on koulutapaturma, jolloin lasku tulee suoraan sivistystoimistoon.

Koulumatkalla tapahtuneet tapaturmat

Jos oppilaan koulutapaturma on sattunut koulumatkalla tai vaatii hoitoa vasta koulupäivän jälkeen, oppilaan huoltaja on velvollinen ilmoittamaan asiasta mahdollisimman pian koululle. Koulumatkalla sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin, lukuunottamatta tapaturmia, joissa auto tai muu moottoriajoneuvo on ollut osallisena. Koulumatkaksi luetaan välittömästi kotoa kouluun tai koulusta kotiin kulkeminen, koulumatkaksi ei lueta esim. koulupäivän jälkeen vietettyä aikaa muualla kesken koulumatkan.

Auto tai muu moottoriajoneuvo osallisena tapaturmassa

Jos tapaturma sattuu koulumatkalla mopolla/skootterilla ajaessa tai tapaturman toisena osapuolena on auto, ensisijaisena vakuutuksena on liikennevakuutus. Jos liikennevakuutus ei korvaa jotakin, käsittely siirtyy tapaturmavakuutuksen piiriin.

Hammastapaturma

Hammastapaturmissa oppilas ohjataan ensisijaisesti hammashoitolaan. Hammastapaturman korvauskäsittelyä varten vakuutusyhtiö tarvitsee hammaslääkärin lausunnon/hoitoehdotuksen.

Hammastapaturmien sattuessa tulisi opettajan antaa oppilaalle mukaan vahinkoilmoitus jo hammashoitolaan mentäessä, jos mahdollista.

Vakuutus ei korvaa

Korvauksen piiriin ei kuulu esimerkiksi matkatavaroiden katoaminen tai oppilaan sairastuminen. Esimerkiksi silmälasien, pyöräilykypärän tai kuulokoneen rikkoontumista vakuutus ei korvaa, ellei tapaturma ole vaatinut ensiapuluonteista lääkärinhoitoa. Esinevahinkoja ei korvata.

Tapaturma vaatii kuljetuksen kouluun

Jos oppilas joutuu koulutapaturman vuoksi kulkemaan kouluun esim. taksilla, kunta on velvollinen hoitamaan kuljetukset. Tällöin tulee täyttää kunnan sivuilta koulukuljetushakemus ja toimittaa hakemus liitteineen (asiantuntijalausunto sekä lukujärjestys) sivistystoimistoon.

Viim. päivitetty 14.8.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram