Siirry sisältöön

Maankäyttö ja kaavoitus

Sivua päivitetään.

Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä, rakentamista ja elinympäristön laatua. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiseen kaavajärjestelmään kuuluvat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Pääasiassa loma-asutuksen suunnitteluun laaditaan ranta-asemakaavoja. Kaavoja laadittaessa on otettava huomioon laissa säädetyt sisältövaatimukset sekä valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Elinvoimalautakunta vastaa maankäytöstä ja kaavoituksesta kunnassa sekä päättää kaikkien yleis- ja asemakaavojen sekä asemakaavan muutosten asettamisesta julkisesti nähtäville. Kunnanhallitus päättää MRL:n tarkoittamista maankäyttösopimuksista valtuuston hyväksymällä tavalla, hyväksyy kaavoituskatsauksen ja päättää muusta kaavoituksen vireille tulosta ja keskeyttämisestä sekä hyväksyy vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavamuutokset. Yleiskaavat ja merkittävät asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto. Maakuntakaavan laadinnasta vastaa maakunnan liitto ja siinä otetaan kantaa koko maakunnan kannalta tärkeisiin kysymyksiin.

Kerran vuodessa laadittavassa kaavoituskatsauksessa kerrotaan ajankohtaisista kaavahankkeista.

Kaavoituskatsaus 2023-2024

Vireillä olevat kaavahankkeet

Lepaan suunnan osayleiskaava

Vireilletulo: kunnanhallitus 10.1.2022 § 13

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS): elinvoimalautakunta 27.4.2022 § 79

Kaavaluonnos: elinvoimalautakunta 29.11.2022 § 195, nähtävillä 12.12.2022-22.1.2023

Vihtolan asemakaava

Kaavaluonnos päätetty asettaa nähtäville elinvoimalautakunnassa, ollut nähtävillä 15.2.-15.3.2022

Poransaaren asemakaava

Kaavaehdotus päätetty asettaa nähtäville elinvoimalautakunnassa, ollut nähtävillä 16.5.-17.6.2022

Pukarojärven ranta-asemakaava

Kaavaluonnos päätetty asettaa nähtäville elinvoimalautakunnassa , ollut nähtävillä vuoden 2021 lopulla

Retulansaaren ranta-asemakaava

Kaava asetettu vireille kunnanhallituksessa 8.8.2022

Parolan keskustakorttelin asemakaava

Kaava asetettu vireille kunnanhallituksessa 20.2.2023 § 59

Yllityntien asemakaavan muutos

Kaava asetettu vireille kunnanhallituksessa 10.10.2022

Lepaan suunnan osayleiskaava

Kaavaluonnos päätetty asettaa nähtäville elinvoimalautakunnassa, ollut nähtävillä 12.12.2022-22.1.2023

Ajantasainen asemakaava

Hattulan ajantasa-asemakaava

Zoomaamalla kaavakarttaa ja klikkaamalla hiiren vasemmalla painikkeella tutkittavan alueen päällä saat esiin kaavamääräykset

Yleiskaavat

Hattulan kunnan keskeisten alueiden osayleiskaava kattaa Parolan taajaman ja sen lähiympäristön.

Voimassa olevia osayleiskaavoja ovat lisäksi muun muassa Lehijärvien – Armijärven osayleiskaava sekä merkit,

Lepaan osayleiskaava

sekä Hattulan eteläosien rantaosayleiskaava (lueteltuna kunkin kaavalehden suurimmat järvet):
Alinen Savijärvi, Ylinen Savijärvi, Tömäjärvi, Hepolammi
Takajärvi
Renkajärvi, Hepolammi
Sotkajärvi, Pukarojärvi, Iso Tähilammi, Pikku Tähilammi, Karhulammi, Kakarilammi
Eteläosien vesistöjen rantaosayleiskaavan merkintöjen selitykset

Viim. päivitetty 15.3.2024
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram