Siirry sisältöön

Move-tuloksissa positiivista kehitystä!

Move! on valtakunnallinen perusopetuksen 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille tarkoitettu fyysisen toimintakyvyn mittaus-, palaute- ja seurantajärjestelmä, jonka keskeisenä tarkoituksena on kannustaa lapsia ja nuoria omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Move-testit mittaavat mm. kestävyyttä, liikkuvuutta, lihasvoimaa ja liikkumistaitoja. Vuonna 2023 valtakunnallisissa Move-tuloksissa oli muutamien perättäisten laskuvuosien jälkeen positiivista kehitystä ja sama kehitys oli nähtävissä myös Hattulassa.

Hattulalaiset nuoret 5. ja 8. luokilla olivat parantaneet tuloksiaan laajalla rintamalla. Esimerkiksi 5. luokkalaisten tyttöjen 20 metrin viivajuoksun mediaaniaika oli parantunut 42 sekunnilla ja 8. luokkalaisten tyttöjen ja poikien yli minuutilla. Myös vauhdittoman 5-loikan tulokset molemmissa ikäryhmissä ja ylävartalon kohotukset 8. luokkalaisilla paranivat reippaasti. Hattulassa on valtakunnallista tasoa vähemmän nuoria, joilla fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla. Hattula 5. lk on 21,3 % kun valtakunnan taso 37 % ja 8. lk Hattula 31,6 % kun valtakunnan taso on 40.1 %. Monialaista yhteistyötä lasten ja nuorten liikkumisen edistämiseksi tarvitaan kuitenkin edelleen.

Hattulan yläkoulun liikunnan ja terveystiedon opettaja Jenni Ruuskanen pitää Move-mittauksia hyvänä mahdollisuutena herättää nuoria pohtimaan omaa kuntoaan ja mahdollisia parannuskeinoja. ”Tulosten tultua niitä käydään yhdessä ryhmäkohtaisesti läpi. Oppilaalle annetaan eväitä miettiä omia vahvuuksiaan ja miten systemaattisesti voi tehdä enemmän oman kuntonsa ja hyvinvointinsa eteen.”

”Liikunnan teoriakokeen tilalla teetän soveltavan kokeen, jossa oppilas pohtii Move-testin tuloksia omien vahvuuksien ja mahdollisten heikkouksien avulla. Lisäksi teetämme Move-testejä joka vuosiluokka, 7-.9. luokkalasille, jotta nuorilla on mahdollisuus seurata ja keskittyä omaan kehittymiseensä ja omaan kuntoonsa." Ruuskanen painottaa, että jokainen voi motivoida toinen toistaan, mutta pääasia on kuitenkin nuori itse ja hänen kuntonsa, ei kilpailu kaverin kanssa.

Lisätietoja:

vs. hyvinvointikoordinaattori Marika Salminen, 0503223484

Viim. päivitetty 18.12.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram