Siirry sisältöön

Hyvinvointiraportti 2023

Vuoden 2023 hyvinvointiraportti on valmistunut ja kiertänyt kaikki toimielimet. Hattulan laaja hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2022–2025 ja valmistuneessa vuoden 2023 hyvinvointiraportissa tarkastellaan hyvinvointisuunnitelman toteumaa suunnitelmakauden toisen vuoden aikana ja hyvinvoinnin tilaa yleisesti.

Vuonna 2023 Hattulassa jatkettiin hienoa työtä kunnan jokaisella sektorilla kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen suhteen. Vuoden aikana on mm. tehty lasten ja nuorten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmat, tehostettu viestintää, aloitettu Lapsiystävällinen kunta-toimintamalli, lisätty hyvinvoinnin seurantaa mm. liikuntapaikkojen kävijälaskureilla ja nuoristotyön NuoDo tilastointityökalulla sekä aktivoitu kylien kumppanuuspöytiä ja varhaiskasvatuksen vanhempaintoimikuntia.

Positiivisia muutoksia vuoden 2023 luvuissa on nähtävissä esimerkiksi hyte-kertoimessa, kirjaston liikuntavälinelainauksissa, liikuntaa harrastavien nuorten määrässä ja Move-testien tuloksissa. HYTE-kertoimen arvo on edelleen jatkanut hienoista nousua ja Move-testien mukaan heikosta fyysisestä toimintakyvystä kärsien määrä on hattulalaisilla kasiluokkalaisilla laskenut 14 prosenttiyksikköä ja vitosluokkalaisillakin 7 prosenttiyksikköä. Myös työllisyyttä kuvaavissa luvuissa on tapahtunut hyvää kehitystä, sillä työttömyys, rakennetyöttömyys ja nuorisotyöttömyys ovat kaikki laskeneet ja luvut ovat koko maan tasoa selvästi pienemmät. Laskua vuoden 2023 luvuissa on nähtävissä mm. TEAviisarin (terveydenedistämisaktiivisuus) pistemäärässä, lasten ja aikuisten avoimessa vuorovaikutuksessa ja yläkouluikäisten päihteiden käytössä.  

Hyvinvointiraportti on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Viim. päivitetty 25.3.2024
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram