Siirry sisältöön

Kuudella Hämeenlinnan ja Hattulan uimarannalla havaittiin tällä viikolla sinilevää vähäisiä määriä

Kaikilta Hämeenlinnan ja Hattulan uimarannoilta on otettu kaikki uimakauden 2022 uimavesinäytteet. Valvontatulosten perusteella uimaveden mikrobiologinen laatu alitti uimavedelle asetetut toimenpiderajat eli vesi on hyvää uimavettä lukuun ottamatta Ormajärven Sankolan uimarannan 22.6. näytettä, jossa ulosteperäiset bakteerit ylittivät toimenpiderajan. Ranta oli uimakiellossa 22.6.-30.6.2022. Mikrobiologisten vaatimusten lisäksi uimavedestä seurataan aistinvaraisesti syanobakteerien eli sinilevien määrää. Heinäkuun puolessa välissä vähäisiä sinilevähavaintoja tehtiin Hattulassa Kalkkosen uimarannalla. Elokuun alkupuolella vähäisiä havaintoja tehtiin yhteensä 14:llä rannalla Hämeenlinnassa ja Hattulassa.

Tulosten perusteella tehdyt toimenpiteet

Rannoilla, joiden vedessä oli aiemmin havaittu sinilevää, tehtiin uusintatarkastukset 16.8.2022. Tarkastuksilla tehtyjen havaintojen perusteella vähäisiä määriä sinilevää oli Vanajavedellä Eerolan, Pappilanniemen, Sairion ja Hämeenlinnan uimahallin rannoilla sekä Ormajärvellä Untulassa ja Äimäjärvellä urheilukentän rannassa. Edellä mainittujen rantojen sinilevätarkkailua jatketaan edelleen. Tarkkailu päätetään uimakauden päätyttyä 31.8.2022.

Tuloksista tiedottamien

Uimarantakohtaiset vesinäytetulokset ja sinilevätilanne päivitetään Hämeenlinnan kaupungin verkkosivulle uimavesi ja allasvesi kohtaan Näytteenottosuunnitelma ja tulokset kesälle 2022

Terveydensuojeluviranomaisen valvonnan lisäksi Tervaniemen uimarannan sinilevätilannetta voi seurata Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen leväseurannasta.

Syanobakteerit eli sinilevät

Kukinnan eli sinileväesiintymien esiintymistä ja kestoa on vaikea ennustaa. Tuulet ja virtaukset liikuttelevat sinilevämassaa, joten sinilevän määrä vedessä voi vaihdella nopeasti jopa saman päivän aikana. Muun muassa lämmin ja tyyni sää sekä ravinteet edistävät syanobakteerien eli sinilevien kasvua ja esiintymistä. Uimarin kannattaa itse arvioida silmämääräisesti uimaveden tila aina ennen uimista.

 

Sinilevän määrä arvioidaan silmämääräisesti neliportaisella asteikolla:
0-luokka - Ei sinilevää - Veden pinnalla tai rantaveden rajassa ei ole havaittavissa sinilevää. Näkösyvyys on normaali.1
-luokka - Vähän sinilevää - Sinilevää on havaittavissa vihertävinä hiutaleina tai tikkusina vedessä. Levää näkyy, jos vettä ottaa läpinäkyvään astiaan. Rannalle on saattanut ajautua kapeita leväraitoja. Levä heikentää näkösyvyyttä.
2-luokka - Runsaasti sinilevää - Vesi on selvästi leväpitoista tai veden pinnalle on kohonnut pieniä levälauttoja tai rannalle on ajautunut leväkasaumia.
3-luokka - Erittäin runsaasti sinilevää - Levä muodostaa laajoja levälauttoja tai sitä on ajautunut rannalle paksuiksi kasaumiksi.

Lisätietoja

 Lisätietoja syanobakteereista saa ympäristöhallinnon ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta.

Lisätiedot: terveystarkastaja Päivi Lindén puh. 040 523 6772, paivi.linden@hameenlinna.fi

Viim. päivitetty 5.10.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram