Siirry sisältöön

Kunnan kuulumisia

Talousarvio hyväksyttiin

Kunnanvaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion sekä jatkovuosien taloussuunnitelman lyhyen keskustelun jälkeen 16.11. Ensi vuoden talousarvio on noin 800 000 euroa ylijäämäinen, mutta epävarmuustekijöitäkin on olemassa. Kohoavat korot ja hintojen nopea nousu lisäävät kunnan menoja. Toisinaan nämä lisääntyvät kustannukset ovat vaikeasti ennakoitavissa, kuten kuluvana vuotena olemme nähneet. Muistamme hyvin, miten lämmityskulut kallistuivat ja vuoden kaasurahat oli käytetty jo kesän loppuessa.

Kunnan talouden perusluonne muuttuu hyvinvointialueiden myötä, kun ”puolet kunnan taloudesta siirtyy pois”. Kunnan talous siis pienenee, mutta toisaalta ennustettavuus paranee. Koulupuolella tulojen ja menojen ennakointi on helpompaa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Verotulojen osuus Hattulan taloudessa on jatkossa aikaisempaa suurempi ollen tuloista noin 70 % (ennen 60 %). Kunnan on siis tuettava kehitystä, joka lisää verotuloja. Meidän on esimerkiksi mahdollistettava rakentaminen, tuettava yritystoimintaa ja houkuteltava uusia asukkaita. Elinvoimasta huolehtiminen onkin jatkossa jopa aikaisempaa tärkeämpää.

 

Painopisteitä vuodelle 2023

Talousarviossa hyväksyttiin joitakin toiminnallisia painopisteitä. Tärkein kevään aikana päätettäväksi tuleva asia on Hattulan palveluverkko 2030 eli missä koulut, päiväkodit, liikuntapaikat ja kunnanvirasto 10 vuoden päästä sijaitsevat sekä paljonko niitä on?

Suunnittelua ohjaa valtuuston keväällä 2022 hyväksymä Hattulan kuntastrategia, jonka keskeisiä periaatteita ovat

- lähipalvelujen turvaaminen,

- monipuoliset asumisratkaisut,

- yrittäjyyden mahdollistaminen,

- kuntalaisten osallistaminen,

- kestävä kehitys.

Strategia on kunnianhimoinen ja normaaliin tapaan hieman maailmaa syleileväkin, mutta kertoo selkeästi kunnanvaltuuston tahtotilan, pysytään itsenäisenä ja elinvoimaisena!

Strategian toteuttaminen edellyttää painopisteiden määrittämistä. Pelkällä tahdolla palveluita ei säilytetä ja kehitetä, vaan rahaakin tarvitaan. On löydettävä keinoja, joilla kunnan verotulot kasvavat. Vuoden 2023 painopisteet tähtäävät juuri tähän.

Kunta edistää vireillä olevia voimalahankkeita, joita on parhaillaan kolme (3) suurempaa, yksi aurinkovoimala ja kaksi tuulivoimapuistoa. Lopullinen toteutuminen on pitkälti kiinni maanomistajien ja asukkaiden tahdosta. Toteutuessaan hankkeet muuttaisivat kunnan kiinteistöverokertymän ”dramaattisesti”. Arvioiden mukaan puhutaan jopa 40-50 % kasvusta.

Kaikille kiinnostuneille aurinkovoimalan yleisötilaisuus on 19.12.2022 klo 17.00 kirjastolla. Tuulivoimalahankkeissa tilaisuuksia järjestetään tässä vaiheessa vasta maanomistajille.

Hattulassa tarvitaan lisää asuntoja ja onneksi tonttikauppa on sujunut viime aikoina erinomaisesti. Vuonna 2022 on tähän mennessä myyty jo 17 asuintonttia ja ennen vuoden loppua on joitakin kauppoja vielä tulossa.

Me tarvitsemme myös uusia rivi- ja kerrostaloja. Hankkeita onkin vireillä ja tavoite on, että ensi vuonna Hattulassa käynnistyisi vähintään kahden uuden rivitaloyhtiön sekä yhden kerrostalon rakentaminen. Lisäksi olisi tarjonnan kannalta hyvä, että Hattula Villas rakentaminen lähtisi liikkeelle.

Kunnan tonttivaranto on kaupan sujuvuuden takia supistunut ja muuttumassa rajalliseksi. Tämän vuoksi kunnan tavoite on hankkia lisää aluetta rakentamiselle niin maakaupoilla kuin maankäyttösopimuksilla. Näitäkin on jo vireillä.

Verottajan ennusteiden mukaan Hattulan yhteisöverokertymä olisi kasvamassa ensi vuonna merkittävästi. Tämä on menestyvien yrittäjien ansiota. Toivottavasti maailmantilanne ei ennusteita muuta. Kunnan tavoite on omalla toiminnallaan mahdollistaa nykyisten yritysten kehittyminen ja uusien saapuminen Hattulaan. Näin kyetään ylläpitämään yhteisöverojen positiivinen kehitys.

Hattulan investointisuunnitelma on tulevina vuosina varsin maltillinen. Kunnan velkataakka ei lisäänny, joka on kohoavien korkojen aikana hyvä. Tällä hetkellä Hattulan lainataakka ilman tytäryhtiöitä on noin 32 miljoonaa euroa ja sillä tasolla se säilyy lähivuosina. Asukasta kohden lainaa on noin 3400 euroa, joka on alle valtakunnallisen keskiarvon.

Toisaalta investointeja tarvitaan kehittymisen vauhdittamiseksi ja ne tulevat keskittymään palveluverkko 2030 toteuttamiseen. Talousarviossa lähivuosien merkittävimmät investoinnit keskittyvät kouluihin. Suunnitelmassa ensimmäisenä vuorossa on Pekolan koulu.

Hyvää syksyn jatkoa! Talvikin näyttää ensi merkkejä, koska varikon väki on jo jäädyttänyt pohjia tulevan talven luistinradoille. Valmius pojilla on ollut hyvä!

 

Hattulassa 23.11.2022

Pekka Järvi

Vt. kunnanjohtaja

 

Viim. päivitetty 5.10.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram