Siirry sisältöön

Kunnan kuulumisia

Voimaloista

Aurinkovoimalahanketta edistävä Forus Oy on selvittänyt Hauhontaan suunnassa varaamansa alueen rakennettavuutta voimalalle. Alustavat tulokset ovat lupaavia, mutta lopullisia tuloksia vielä odotetaan. Seuraava kunnan ja yhtiön kokous on helmikuun alussa, jolloin kuulemme asiasta lisää. Mikäli alue soveltuu rakentamiselle ja hanke käynnistyy, kunnan maankäyttö- ja rakennusvalvonta saavat lisää työtä.

Renkajärven – Takajärven suunnan tuulivoimapuistoista ei kunnalla tällä hetkellä ole lisätietoa. Myrsky Oy ja alueen maanomistajat ovat hankkeesta keskustelleet, mutta kunta ei ole alueella maanomistaja. Kunnan rooli syntyy kaavoituksen kautta, mikäli hanke etenee. Alueen asukkaat ja Renkajärven suojeluyhdistys ovat olleet kuntaan yhteydessä ja kunta on luvannut pitää heidät tilanteen tasalla siltä osin, kun kunta tietoa saa.

 

Talkoohenki on elinvoimaa

Alkuvuoden uutiseksi nousi Janakkalan ulkoilureitin ”sala-auraaja”. Aluksi uutinen vaikutti lähes aprillipilalta, mutta taustalla on varsin tärkeä kysymys – saako talkootyötä tehdä ja millä ehdoilla? Kuten Janakkalassa myös Hattulassa kunnan palveluita edistävä talkootyö on sallittua, mutta siitä kannattaa sopia kunnan kanssa.

Janakkalassa nousivat vastuukysymykset pintaan. Kuka korvaa, jos joku loukkaantuu yksityisen ”salaa” ylläpitämällä kunnan ulkoilureitillä?

Byrokratia ei kuitenkaan saa tukahduttaa hyvää tarkoitusta ja talkoohenkeä. Vapaaehtoinen toiminta on suuri voimavara. Meillä Hattulassa on tästä monta hyvää esimerkkiä. Urheiluseurat, yhdistykset, kylät ja muut yhteisöt ovat tärkeitä palveluiden tuottajia. Ne tarjoavat palveluita kaiken ikäisille, ympäri kuntaa. Samalla ne vahvistavat yhteishenkeä ja lisäävät yleistä viihtyvyyttä.

Hyvä talkoohengen esimerkki on Hattulan hiihtoladut, joita kunta ei yksin kykenisi ylläpitämään. Samoin esimerkiksi Pelkolan jääkenttä, jonka hoitaminen kunnan voimin on hankalaa, hoidetaan talkoovoimin. Puhumattakaan erilaisesta seuratoiminnasta.

Hattulassa on pitkään ollut käynnissä hanke, jonka tarkoitus on aktivoida kyliä, asuinalueita, yhdistyksiä ja muita vastaavia tahoja. Mikäli kuntalaisilla on tahtoa käynnistää yhteistä tekemistä tai vahvistaa jo olemassa olevaa talkoohenkeä, ottakaa yhteyttä Heikki Konsalaan (heikki.konsala@hattula.fi). Tehdään talkoosopimuksia ja kunta voi tietyin edellytyksin tukea toimintaa esimerkiksi taloudellisesti.

 

Hankkeista

Elinvoimalautakunta odottaa kevään aikana ratkaisuesitystä viime vuonna toteutumatta jääneestä Hattulantien ja Kinnalantien risteysjärjestelystä. Toivotaan asialle turvallista ja hyvää ratkaisua.

Toinen pienempi, mutta myös merkittävä liikenneturvallisuutta parantava esitys on työn alla eli Opinkujan alikulun järjestelyt. Nyt Hattulantien kevyeltä väylältä ei ole yhteyttä alikulkuun, vaan jalankulkijat ylittävät tien. Tarkoitus on, että yhteys alikulkuun rakennetaan.

Taloussuunnitelmassa on varattu määräraha Pekolan koulun saneeraukseen vuonna 2024. Parhaillaan tehdään selvityksiä, joiden pohjalta päästään tarkempaan suunnitteluun. Esityksiä odotetaan lähiviikkoina.

Maankäyttöasioissa mennään reippaasti eteenpäin. Tyrvännön suunnan osayleiskaavan päivitys on loppusuoralla ja seuraavana vuorossa on Lehijärvi - Armijärvi osayleiskaavan päivitys. Kevään aikana on tarkoitus lähteä liikkeelle ja asianmukaiset yleisötilaisuudet sekä kuulemiset tullaan pitämään. Kaavoitus tähtää 20-30 vuoden päähän eli on eräänlainen visio siitä, miten alueen yhdyskuntarakenne voisi kehittyä.

Parolan taajaman ja ympäristön osayleiskaavan päivitys käynnistyy ensi vuonna, mutta jo tämän vuoden aikana on tarkoitus päivittää muutama pienempi kokonaisuus. Näistä yksi on terveysaseman kortteli, jonka kaava on kiireysjärjestyksessä korkealla. Tälle kiireelle on syynä alueelle kohdistuvat asuinrakentamisen hankkeet.

Hämeen Sanomat julkaisi joku aika sitten uutisen Hämeenlinnan seutukunnan toteutuneista tonttikaupoista 2022. Kuten joulukuussa näissä kuulemisissa kirjoitin, Hattulassa kauppa oli viime vuonna vilkasta. Hattulan myymien ja vuokraamien tonttien lukumäärä oli suurempi kuin muun seutukunnan yhteensä. Tästä on hyvä jatkaa.

 

 

20.1.2023

Pekka Järvi

Vt. kunnanjohtaja

Viim. päivitetty 5.10.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram