Siirry sisältöön

Nihattulan kyläsuunnitelma on hyväksytty

Nihattulassa Hattulassa on tehty kyläsuunnitelmaa viime kesästä ja nyt asukkaiden tekemä
suunnitelma on saatu valmiiksi. Kyläläiset päättivät perustaa Nihattulan kylätoimikunnan.
Kyläsuunnitelma on asukkaiden yhteinen näkemys ja tahtotila oman alueensa kehittämisestä.
Siihen on koottu kyläläisten yhteiset tavoitteet ja toimia niiden toteuttamiseksi.
Nihattulan kyläsuunnitelma perustuu kolmeen kylän kehittämisiltaan ja marraskuussa tehtyyn
kyläkyselyyn. Työryhmä, jossa oli viisi kyläläistä, Hattulan kunnan edustaja ja Hämeen Kylien
kyläasiamies, kokosi esityksen Nihattulan kyläsuunnitelmaksi kyläiltojen ja kyselyn tulosten
pohjalta. Kyläillassa 26.1.2023 ryhmä esitteli kyläsuunnitelman asukkaille, joita oli tuvan täydeltä.
Nihattulan asukkaat hyväksyivät kyläsuunnitelman keskustelussa esille tullein täsmennyksin.
Kyläsuunnitelmassa on kolme päätavoitetta: vahvistaa kylän yhteisöllisyyttä, vaalia maisema- ja
kulttuuriarvoja sekä varmistaa liikenneturvallisuus. Käytännön toimia näihin liittyen on kirjattu
suunnitelmaan.

Nihattulassa ei ole kyläyhdistystä. Asukkaat päättivät perustaa Nihattulan kylätoimikunnan
edistämään kyläsuunnitelmaan kirjattuja asioita. Kylätoimikunnan perustamiskokous pidetään
23.2. klo 18 Nihattulan puukoululla.
- Kuinka kyläläiset saavat tiedon yhteisistä asioista ja tapahtumista, siihen tartumme
ensimmäiseksi. Perinteisesti on laitettu kutsuja ilmoitustauluille, tulemme nyt sopimaan
Nihattulan verkkoviestinnästä ja sähköisten kanavien käytöstä, kertoo Samuli Hujo,
kyläsuunnitelmaa valmistelleesta työryhmästä.
Hämeen Kylät ry antaa maksutonta ohjausta kylien ja asuinalueiden tulevaisuuskeskusteluihin ja
kyläsuunnitelman tekemiseen. - Kyläyhdistys tai aktiivisten asukkaiden porukka tarvitaan paikan
päältä veturiksi, sitten vaan yhteydenotto minuun, niin sovitaan kuinka kylällä edetään, kehottaa
kyläasiamies Elina Leppänen.

Lisätietoa
Nihattulasta Samuli Hujo 040 827 5635.
Hämeen Kylät Elina Leppänen 0400 944 868

Nihattulan kyläilloissa keskusteltiin vilkkaasti kylän yhteisistä asioista. Samuli Hujo esittelee ryhmän kokoamaa kyläsuunnitelmaa Nihattulan puukoululla

 

Viim. päivitetty 5.10.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram