Siirry sisältöön

Hattulan palveluverkko 2030

Tiistaina 9.5.2023 klo 17.00 järjestetään Parolan kirjaston auditoriossa palveluverkon info-tilaisuus. Tuolloin alla olevia ajatuksia esitellään tarkemmin ja palautetta otetaan vastaan. Tervetuloa!


Hattulan tulevan palveluverkon periaatteita esiteltiin kunnanhallitukselle maaliskuussa. Nyt suunnitelma on lausuntokierroksella. Tarkoitus on, että kunnanvaltuusto päättää palveluverkko 2030 periaatteista 24.5.2023.

Oppilaita vähemmän

Kouluverkko on keskeisin osa tulevaa palveluverkkoa. Väestöennusteiden mukaan vuonna 2030 Hattulan kouluissa on 272 oppilasta vähemmän kuin vuonna 2023. Nämä ennusteet eivät huomioi muuttoliikettä, mutta selvää on, että vähemmän oppilaita tuolloin tulee olemaan. Tämä tarkoittaa, että nykyinen kouluverkko on liian suuri tulevaisuuden tarpeisiin.

Tuo 272 on lukuna suurempi kuin nykyisten kyläkoulujen (Nihattula, Lepaa, Pekola) oppilasmäärä yhteensä. Se on myös selvästi enemmän kuin Parolan koulun nykyinen oppilasmäärä. Nykyinen kouluverkko on siis liian suuri vuonna 2030 eli supistuksia tarvitaan. Monessa kunnassa periaate on, että pienet koulut lakkautetaan ja oppilaat siirretään kuntakeskusten suuriin kouluihin.

Hattulan kunnanvaltuusto hyväksyi viime vuonna strategian, joka korostaa kylien elinvoimaisuuden merkitystä koko kunnan tulevaisuudelle. Kyläkoulu on kylän elinvoiman lähde ja koulun lakkauttaminen merkitsee usein kylän kuihtumista. Hattulassa onkin mietitty erilaisia kouluverkon vaihtoehtoja.

Keskittäminen vai hajauttaminen

Kouluverkon kehittämisen päävaihtoehdot ovat
1) Koulupalvelujen keskittäminen Parolaan ja kyläkoulujen lukumäärän supistaminen sekä
2) Koulupalvelujen turvaaminen kylillä ja koulujen supistaminen Parolan taajamassa.

Vaihtoehdossa 1 eli koulupalvelujen keskittämisessä Parolaan on lausuntokierroksella olevan esityksen mukainen malli on seuraava:

- Yhteiskoulun kampus II rakennetaan.

-Juteinin koulu ylläpidetään.

- Parolan koulu peruskorjataan tai sille rakennetaan korvaava kiinteistö.

- Pekolan koulu peruskorjataan tai sille rakennetaan korvaava kiinteistö.

- Nihattulan ja Lepaan koulut lakkautetaan.

Vaihtoehdossa 2 malli on seuraava:

- Yhteiskoulun kampus II rakennetaan.

- Juteinin koulu ylläpidetään.

- Pekolan, Nihattulan ja Lepaan koulut joko peruskorjataan tai niille rakennetaan korvaavat kiinteistöt.

- Parolan koulu lakkautetaan.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestelyt mukautuvat molempiin vaihtoehtoihin. Aikataulu molempiin on vaihtoehtoihin alustavasti suunniteltu, mutta tässä vaiheessa on tärkeämpää päättää vaihtoehdoista kuin aikataulusta.

Uusi, peruskorjattu vai vähän käytetty koulu

Kunta on kartoittanut erilaisia vaihtoehtoja rakennusratkaisuille ja niitä ovat:

- peruskorjataan vanha koulu

- rakennetaan uusi koulu (suositaan siirrettäviä ratkaisuja)

- ostetaan uutta vastaava koulu.

Viimeinen vaihtoehto voi kuulostaa oudolta, mutta se on todellinen. Moduuliratkaisu eli ns. siirrettävä koulu on hyvä vaihtoehto. Kunta onkin käynyt katsomassa kolme (3) vuotta käytössä ollutta siirrettävää koulua ja työryhmä selvittää sen soveltuvuutta Hattulan tarkoituksiin. Kyseinen koulu on toiminut eräässä kaupungissa tilapäisenä koulukiinteistönä, kun vanha suojeltu koulu on ollut peruskorjauksessa. Mikäli kyseinen koulu soveltuu Hattulan tarkoituksiin, se olisi kustannustehokas ratkaisu.

Muu palveluverkko

Kunnan toimintoja on myös Pappilanniemen vanhassa sairaalakiinteistössä, joka on hyvin rakennettu, mutta nykyisiin ja tuleviin kunnan tarpeisiin liian suuri. Seurakunnan siirryttyä Parolaan tyhjeni yksi kerros ja aikanaan vuodeosaston siirtyessä pois tyhjenee jälleen kerros. Myös päiväkotilasten määrä vähenee. Kaiken lisäksi vanha kiinteistö on monella tapaa epätaloudellinen ja peruskorjauskustannukset tulevat olemaan korkeat. Ratkaisuja haetaan myös tähän.

Kirjasto tulee lähivuosina peruskorjata, varikkokin on kymmeniä vuosia vanhoissa tiloissa, TE-palvelut laajenee eli monia asioita palveluverkon yhteydessä tulee siis ratkaista.

Pappilanniemessä 13.4.2023

Pekka Järvi

Kunnanjohtaja

Viim. päivitetty 5.10.2023
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram